Løvbjerg Supermarked AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
- Artikler:
- Nøgletal:

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LøvbjergSupermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale (især artiklerne) - h u s k I skalredegøre for, hvor de enkelte begivenheder påvirker i årsregnskabet.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan forholdene har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening fra 2016 til2018 - det er væsentligt at forholdene fra spørgsmål 1.1 inddrages i besvarelsen.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernesomsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (10 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5%)
Analyser om Løvbjerg Supermarked A/S i analyseperioden har tjent penge på at arbejde med gæld, samt hvorvidt det har påvirket andre nøgletal.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.6 (5 %)
Forklar hvilke forskellige ejerformer du kender, samt redegør for de væsentligste forskelle mellemdisse ejerformer.

Opgave 2
Indtjening og likviditet

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (10 %)
OpgørLøvbjergÅbenråApS’sudgifter,udbetalinger,omkostninger,indtægterogindbetalingerfor månederne januar til juni ved køb og salg afhængekøjerne.


2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af hængekøjerne udgør i stk. og kr. ved udgangen af junimåned.


2.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af hængekøjerne påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave 3
Rapportering

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (10 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdesnoter.

3.2 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 forSten&Fliser ApS. Der skal ikkeudarbejdes noter.

3.3 (10 %)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121:Akkumulerede afskrivninger på biler.

Uddrag
Løvbjerg Supermarked A/S er en dansk supermarkedskæde med butikker i Jylland og på Fyn. Kæden har rødder tilbage til 1926

hvor virksomheden startede med en lille købmandsforretning i Torsted ved Horsens, som Christian Løvbjerg åbnede.

Hans tre sønner var i 1950’erne med til at præge udviklingen af selvbetjenings-butikker i Danmark, og i 1959 åbnede familien Jyllands første supermarked i Silkeborg.

I dag er Løvbjerg ejet af tredje generation af købmandsfamilien og er Danmarks største familieejede supermarkedskæde. Senest har kæden åbnet butikker i Aabenraa og Fredericia, og kæden består af 15 butikker.

I regnskabsåret 2018 omsatte Løvbjerg Supermarked A/S for kr. 1.041,9 mio., mens overskuddet før skat var kr. 8,4 mio. Virksomheden beskæftiger 390 medarbejdere.

---

Ifølge nøgletallene er deres overskudsgrad faldet med 7%, dette kan vi læse ude fra bilag 1. Ifølge nedlukningen af deres varehus i Skanderborg er deres indtjeningsevne negativt

det vil sige at deres profit de skaber er dårligt. Dette kan vi fx se ved nettoomsætningen. Den har ikke været stigende siden 2016.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu