Løvbjerg Supermarked AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S de senere år.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Løvbjerg Supermarked A/S for årene 2016 til 2018 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne
- Nøgletallene fremgår af bilag 1

1.4 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

1.5 (5 %)
Vurder Løvbjerg Supermarked A/S´ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.
- I bilag 2 findes en skabelon til opgørelsen.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

4.1 (5%)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse samt antallet af indkøb pr. år for K75.

4.2 (5%)
Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse af K75. Se spørgsmål 4.1

4.3 (5%)
Forklar, hvordan etablering af det påtænkte sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse.

4.4 (5%)
Beregn stigningen i de årlige lageromkostninger, hvis Torbens Skilte etablerer et sikkerhedslager på 30 stk. K75.

Uddrag
Løvbjerg er gennem årene ikke haft meget udvikling på deres omsætning, dog er de blevet bedre til sænke deres omkostninger, så at de ender ud med et højere resultat.

Trods rentabiliteten er faldet negativt, har de formået at ændre det til noget positivt. Afkastningsgraden og overskudsgraden er begge faldet.

Grunden til afkastningsgraden, er faldet er fordi de har lavet en masse investeringer, som de ikke har nået at se resultatet af, som nok først kommer det næste år.

Deres omsætningsgrad er faldet, da Løvbjerg er gået ind for bedre arbejdsvilkår for deres medarbejder. Det betyder de har ansæt flere og givet lønforhøjelser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu