Løvbjerg Supermarked A/S | Opgave

Opgavebeskrivelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.

1.5 (5 %) Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
I 2017 moderniserede Løvbjerg Supermarked deres afdelinger i Trøjborg i Aarhus og på Mors. Dette har ifølge dem selv haft en betydning for deres omsætning, der faldt med ca. 11 millioner kr., da der ikke har været mulighed for at omsætte i store dele af året.

I 2017 skiftede Løvbjerg også grossist, og var nødsaget til at udskifte omtrent halvdelen af deres varer. Dette førte til øgede omkostninger, eftersom at der er en del omkostninger forbundet når man realiserer de udgåede varer. Udover dette, så har de i Løvbjerg Supermarked også har et større fokus på omkostningerne end tidligere.

Selvom at der blev skiftet grossist, formåede man at øge sit overskud med en halv million. Ifølge Løvbjerg selv, så har skiftet været positivt, eftersom at deres nye grossist, Dagrofa, har flere produkter og mærker der er kendte blandt forbrugerne.

Efter et stort underskud i 2012/14 har kæden rettet deres fokus på at sælge flere ferskvarer, investere i nyt inventar samt at holde omkostningerne nede på udvalgte områder. Disse områder er strøm, husleje og markedsføring. Efter disse tiltag har Løvbjerg Supermarked formået at opretholde et overskud i de seneste tre år.

Fra regnskabsår 2017 til 2018 har de lukket afdelingen i Skanderborg, hvilket også har haft en betydning for omsætningen. Lukningen har også medført en stigning i afskrivningerne samt at det efter lukningen stadig har været nødvendigt at betale løn, heraf er lønudgifterne umiddelbart ikke faldet det store til trods for lukningen af afdelingen.

Fra år 2017 til 2018 øgede man også antallet af medarbejdere med 9, hvilket har haft en betydning for lønomkostningerne i Løvbjerg, der af den grund er steget en smule. Dette skyldes bl.a. udvidelsen i Fredericia-varehuset, hvor man investerede i en ny slagterafdeling.

En del af lønomkostningerne er bl.a. til en HR-chef, hvilket har haft en lidt større betydning for lønomkostningerne end normale ansættelser, da det er en løntung stilling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu