Lønningsdag | Noter Analyse | Martin Andersen Nexø

Indledning
Analyse og fortolkning af novellen ”Lønningsdag”, skrevet af Martin Andersen Nexø. Jeg har valgt at lægge særligt fokus på, komposition

Miljø/tid, Sproglige virkemidler, personer, fortolkning og til sidst vil jeg komme op med en konklusion, samt perspektivere teksten til tiden idag.

Teksten stammer fra novellesamlingen Muldskud der udkom i 1900, med undertitlen ”En Idyl”. Novellesamlingen henter inspiration fra landskaber og personer på Bornholm.

Titlen refererer til de skud, der spirer op af mulden (jorden) og vokser sig stærke, og den har en symbolsk betydning i forhold til de personer og miljøer, som Martin Andersen Nexø skildrer.

I hans noveller og romaner er fattigdom, og bundløs social uretfærdighed tit de temaer som er repræsenteret.

Uddrag
Den indre komposition i teksten, er bygget op som et lineært handlingsforløb. I et lineært handlingsforløb sker handlingen kronologisk og bevæger sig fremad.

Handlingen er fortalt i kronologisk rækkefølge, altså der bliver ikke hoppet i tiden -> flashback m.m. I novellens begyndelse bliver vi præsenteret til landskabet og miljøet.

Forfatteren giver læseren mange detaljer, som er med til fremme vores tilstedeværelse, samt med til at give et godt indblik i hvor vi er i historien.

Et eksempel på dette, kunne være dette tekststykke fra novellen på s. 60 l. 23-25: ”Solen er ved at gaa ned langt inde, og det hvide land faar et let Rosenskær.

Og fra hver Arne i byen stiger der røg – blaa røg – lige i vejret, som var Arnens simple Offer af Tang og Græstørv og Kogødning taget til naade af de Lunefulde Guder”.

I novellens midte har vi det vi kalder et vendepunktet, hvilket også er en af delene i tre-akter-modellen .

Vendepunktet er der hvor værkejeren bestemmer sig for at tage med sin søn ind til byen , for at spille kort med arbejdernes løn, som de egentligt skulle havde modtaget.

Dette kan vi se på s. 61 i tekststykket fra l. 58-70: ” "Vil Du med ind til Byen, Far? Stort L’hombreparti paa Hotellet."

"Har ikke Raad i Aften," svarer Værkejeren. Sønnen peger med Støvlesnuden paa Skindposen, men Værkejeren ryster paa Hovedet og ser rundt paa sine Arbejdere.

"Aa Sludder Gamle, Arbejderne venter til Mandag! Der er Mønt at tjene i Aften, Slagteren du – allerede lidt anløben – og en ganske ny Mand, Grosserer.

Du maa sku have Revanche paa den Slagter." Værkejeren staar et Øjeblik tvivlraadig. Saa stikker han Haanden i Posen for at betale den første Mand

men fanger i det samme den næsten truende Ængstelighed, hvormed alle Øjne hviler paa ham. Og pludselig sætter han et barsk Ansigt op og siger:

"Vi venter med at gøre op til paa Mandag, Folk." Og han skræver ind til Sønnen i Slæden, der farer klingende op til Hovedgaarden igen.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu