Lønningsdag | Analyse og fortolkning | Martin Andersen Nexø

Indledning
”Lønningsdag”, er en novelle skrevet af Danmarks store proletarforfatter, nemlig Martin Andersen Nexø. Martin Andersen Nexø, er blevet læst gennem flere generationer, og mange anser hovedværkerne ”Pelle Erobreren” og ”Ditte Menneskebarn” for at være blandt det ypperste, der er skrevet på det danske sprog.

I hans noveller og romaner er fattigdom, og bundløs social uretfærdighed tit de temaer som er repræsenteret. Denne novelle ”Lønningsdag” er skrevet tilbage i 1900 og udgivet i samlingen Muldskud med undertitlen ”En Idyl”.

Uddrag
I novellens midte ses vendepunktet. Vendepunktet er når værkejeren bestemmer sig for at tage med sin søn indtil byen, for at spille kort med arbejdernes løn. Slutningen er åben da vi ikke får at vide om arbejderne ender med at få deres løn.

En af de mest væsentlige beskrivelser vi får af personerne i novellen, er at de er meget fattige. Det ses rigtig mange steder i teksten, herunder beskrivelser af børnenes udseende. Lønnen er meget vigtig for familierne, dette beskrives bl.a. når forfatteren skriver ”Mødrene løber uroligt til og fra Køkkenvinduet ”3, fordi de er klar til at tage imod hvad forsøgerene har købt på vejen hjem. Dette er med til at give læseren et indblik i hvor vigtig lønnen er for dem.

I novellen er det tydeligt for læseren, at det er en slem grad af fattigdom der er tale om, dette ses eksempelvis: ”(...) hist og her græder et Barn af Sult, saa det høres langt ud”.

Vores bud på hvordan,”saa det høres langt ud”, kunne betyde, er at gråden fra børnene ikke kun kan høres udenfor huset i byen i novellen, men også udenfor novellen. Forstået på den måde, at fortælleren forsøger at få os læseres sympati og medfølelse for børnene i novellen. På den måde rækker forfatteren udover selve novellen og ind til selve læseren.

I novellen er der to typer miljø. Der er det fysiske og det sociale. Det fysiske miljø er der hvor historien foregår. I dette tilfælde foregår novellen i et granitbrud på Bornholm i 1900-tallet. Der bliver skrevet inden novellen starter at det er en idyl tekst, dvs. at det er en “situation, tilstand eller sted der er præget af fred, harmoni og fravær af problemer”.

Dog er det kun i starten af teksten der bliver beskrevet hvor smukt et sted det er med ren vintersne og fugle der sidder og ryster sneen af sig (s.1 linje 1). Men når først sneen er faldet af “stikker der en nøgen gren frem, sort og skaldet og uhyggelig”(S. 1, linje 2-3) Efter man har fået dette smukke og rolige får man lidt en fornemmelse af, at der kan være noget bag hele denne smukke facade.

Det sociale miljø i Lønningsdag er meget opdelt. Hovedpersonen i teksten og de andre granitbruds arbejder tør ikke at sige noget til værkejerne eller hans søn, da de tager lønnen fra alle arbejderne.

De viser hvor opdelt samfundet var i den tid. De velhavende havde magten over arbejderne. Det kan også ses på s. 3, linje 82-84, da værkejeren siger at han bare vil fyre en af arbejderne, Anders, fordi han bare brokker sig hele tiden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu