Indholdsfortegnelse
Opgaver til ”Lønningsdag”:
- Hvor og hvornår foregår handlingen?
- Brug en berettermodel på teksten
- Anslag:
- Præsentation:
- Uddybning:
- Point of no return:
- Konfliktoptrapning
- Klimaks
- Udtoningen:
- Beskriv værkejerens personlighed med ex. og sønnens med ex.
- Beskriv arbejdernes vilkår find ex. i teksten
- Beskriv forholdet imellem rig og fattig - hvor ligger sympatien? Hvorfor?
- Hvor ligger synsvinklen, og hvilke synspunkter og holdninger kommer til udtryk ved hjælp af synsvinklen?
- På hvilken måde afspejler naturen sig i arbejdernes livsvilkår, og nuværende situation?
- Hvilke kendetegn har novellen, som er typiske for den tid som den er skrevet i?
- Perspektivering

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Teksten handler om lønningsdagen, hvor ugens arbejde bliver målt op og arbejderne skal have deres ugentlige løn.

Men da værkejeren kommer for at give arbejderne deres velfortjente løn, bliver han afbrudt af sin søn, der foreslår ham at tage med ind til byen for at tjene en mønt, ved at satse arbejdernes ugeløn

i stedet for at betale dem med det samme. Værkejeren lader sig overtale af sønnen, og beslutter sig derfor, at vente med at gøre regnskabet op med arbejderne.

---

Hvor og hvornår foregår handlingen?
Det er vinter - “Sneen ligger højt i de dybe stenbrud under åsen” (linje 5)
Lille by ude på landet.

"den skylder klippe sin eksistens, og husene vender mange små ruder som årvågne øjne ind mod stenbruddet, hvor forsørgerne færdes.

Jorden er mager, mest sten, men selve stenen bliver til brød og giver uge fra uge” (l. 15 -20.) - beskriver Bornholm

Det giver et billede af hvilken tid de er i og hvordan arbejderne lever og hvilke forhold de arbejder under.

Brug en berettermodel på teksten
Anslag:

“Inde over åsene står skoven og sover, hvid og uformelig, hyllet overdådigt ind i blød ren vinter sne; kun hvor en fugl har sat sig og rystet sneen bort

stikker der en nøgen gren frem, sort og skaldet og uhyggelig. De dybe kløfter er også sneet til, og den jævne lyng, og de nøgne blå klippeflader.

Det slanke cypresagtige enebærtræ luder under et bjærg af hvide krystaller, og slåenbusken modner langsomt sine bær under bolstrets' milde kulde.”

Sådan starter novellen. En meget detaljeret beskrivelse af det idylske landskab. Vi får at vide at det er vinter.