Indholdsfortegnelse
Værdierne indsættes:
Værdierne sammensat:
Forskriften:

Uddrag
Til fremstilling af smykker forarbejdes metal med forskellige metoder: smedning, montering og pudsning. Smedning foregår ved, at metallet formes med en hammer.

Montering er en teknik, hvor specialfremstillede dele tilpasses og sammenføjes til det færdige smykke.
Pudsning hvor metallet files, slibes og poleres.

En guldsmed fremstiller 2 typer af ringe: Jewel og Plain.
Produktionen er underlagt nogle maksimeringsbegrænsninger, hvilket fremgår af skemaet nedenfor.