Lineære funktioner | Opgave

Indholdsfortegnelse
Emneopgave - Lineære funktioner
Opgave 1
Opgave 2 - Mindstekravsopgaver
Opgave 3 - Praktisk opgave
- Analytisk
- Grafisk
- Analytisk

Uddrag
Emneopgave - Lineære funktioner
Emneopgaven må afleveres skrevet i Word, Open Office eller hånden - dog gerne som pdf. Dvs. en Excel-fil eller lignende ikke godtages som afleveret.

Det er vigtigt, at du husker at skrive tekst til din besvarelse. Tænk det som, at din opgave skal kunne læses uden at sidde med opgavebeskrivelsen ved siden af.

Det er desuden vigtigt, at du har dine mellemregninger, argumenter og metoder med, det er også dem du vil blive bedømt på, ikke kun det rigtige resultat.

Opgaven skal bruges til en eventuel mundtlige eksamen, så det er vigtigt du får skrevet din opgave, så du også kan læse og forstå det senere.

Grafer kan med fordel laves i GeoGebra. Opgaven med regression (tilnærmelsesvis lineær funktion) kan laves i Excel.

Husk at tjekke om du har besvaret alle spørgsmål i en delopgave.
God arbejdslyst!

Opgave 1
Med udgangspunkt i forskriften for en lineær funktion f(x)=ax+b skal følgende behandles

a) Fortæl om funktionen og hvad der er karakteristisk for den og dens graf.
Funktionen er lineær og b er der hvor den skærer i y-aksen. A er f.eks. hvad prisen for den ting man f.eks. sælger er. X er hvor mange af den der bliver solgt

b) Vis hvordan forskriften for den lineære funktion kan bestemme grafisk, når der kendes to punkter på grafen. Hvis vi bare går ud fra at vi får punktet (3,2) og (5,4)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu