Lineære Funktioner | Opgave

Indholdsfortegnelse
En 1.gradsligning kan løse på denne måde:
En regel er:
Som grafisk
2-punkts formel

Praktisk del
1. Afskrivning
a) Bestem en forskrift for den lineære funktion f som angiver maskines værdi i afhængighed af antal år.

b) Tegn grafen for f i et passende valgt koordinatsystem

c) Beregn maskinens restværdi efter det 3. år

d) Efter hvor mange år er maskines værdi nedskrevet til 46000?

2. Prisfunktion
a) Bestem en forskrift for den lineære funktion som angiver prisen pr. person
b) Tegn grafen i et passende koordinatsystem
c) Hvad bliver prisen pr. person og prisen i alt ved 146 personer
d) Hvor mange personer har købt billet, når denne koster 96 kr. pr. person?

Uddrag
Den generelle forskrift for en lineære funktion er: f(x)=ax+b. Denne funktion kan fx bruges til at udregne ens udgift ved fitnesskontingent, over et år.

Et eksempel kunne være, at man har et opstartsgebyr på 79 kr, og et månedligt kontingent på 179 kr, samt et antal måneder man har sit kontingent.

Hvis man skulle stille dette op som en forskrift ville det se sådan ud. a=(hældingskoeeficienten)=179

b=(skæringspunktet med y aksen)=79
x= antal måneder f(x)179x+79

Hældninskoeffecienten (a), viser hvor meget y-værdien vokser, hver gang x-værdien vokser med 1. Skæringspunkten(b), viser hvor grafen krydser y aksen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu