Indholdsfortegnelse
• Først skal l læse kapitel 2.11 ”emneopgave til kapitel” i HHX C bogen, så I får en forståelse for opgaven og krav til dens indhold.
• Er det en funktion eller ikke
• Dm(f) ”definitionsmængde” og Vm(f) ”værdimængde”
• Generel funktionsforskrift for en lineær funktion
• De forskellige parameters betydning i forskriften for det grafiske billede af funktionen
• Hvordan forskriften bestemmes ud fra 2 punkter
• Hvordan skæring mellem 2 funktioner bestemmes ved beregning.

2. Øvelse 2.8.3
a. Bestem forskrifterne for f og g.1
b. Tegn graferne
c. Ved hvilket kørselsforbrug pr. år (helt tal) er omkostningerne til den benzindrevne og den dieseldrevne bil lige store?
d. En bilist med en benzindreven bil har udregnet de gennemsnitlige omkostninger pr. km for et år til 3,50 kr. Hvor mange km har bilisten kørt dette år?

3. Opgave 2.23 i afsnit 2.13 ”opgaver til kapitel 2
a. Beregn de samlede omkostninger en uge, hvor firmaet samler 25 pc'er.
b. Lad x betegne det antal pc'er de samler pr. uge, og lad y = f(x) betegne de samlede omkostninger pr. uge. Bestem en forskrift for f.
c. Hvor mange pc'er har firmaet samlet, hvis de samlede omkostninger en uge udgør 120.000 kr.? (Svaret skal bestemmes ved løsning af en ligning)
d. Tegn grafen for f i et koordinatsystem.
e. Markér på grafen, hvordan svarene på spørgsmål a og c kan aflæses.

Uddrag
Opgave består af flere punkter:
• Først skal l læse kapitel 2.11 ”emneopgave til kapitel” i HHX C bogen, så I får en forståelse for opgaven og krav til dens indhold.

Dernæst skal i forberede den skriftlige del af emneopgaven som minimum skal omhandle følgende punkter:
• Er det en funktion eller ikke

- En funktion er kort sagt en matematisk graf, der viser et resultat over tid, måde, personer eller noget helt fjerde. Det er en handlingslinje, som gennem sin x-akse fortæller noget om y-aksen.

Den kan falde, stige eller ligge stabilt. En funktion beskriver derfor sammenhængen mellem en variabel og en uafhængig variabel.
• Dm(f) ”definitionsmængde” og Vm(f) ”værdimængde”

- Værdigmængden kan forklares, hvis man tænker på sine aktier. Hvis du ser din x-akse som ”tid”, og din y-akse som ”hvad er din aktie værd”

så vil din kurve svinge op og ned hele tiden. Det den kurve siger er, hvad din aktie er værd på et givent tidspunkt.

Altså er din værdimængde hvor meget din aktie er værd, og hvor meget den har været værd. Det er altså fra det laveste punkt til det højeste punkt, som er din værdimængde.