Indholdsfortegnelse
Del 1 - Funktioner generelt:
A: Hvad er en funktion
B: Dm(f) og Vm(f)
C: Nulpunkter, fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema
- Nulpunkter:
- Fortegnsvariation:
- Monotoniforhold:
- Ekstrema:

Del 2 - Lineære funktioner:
A - Giv eksempler på lineære funktioner:
B - Angiv den matematiske forskrift for en ret linje og forklar betydningen af a og b. Vis hvilke muligheder der findes ved forskellige værdier af a og b (positive, nul og negative):
C - Konstruktion af lineære funktioner ud fra to punkter - både grafisk og matematisk:
D - Forklar emnet ligninger og teknikker til at løse ligninger.
E - Forklar emnet uligheder og teknikker til at løse uligheder:
- Forklar emnet stykkevis lineære funktioner:

Uddrag
A: Hvad er en funktion
En funktion er sammenhængen mellem to værdier/størrelser.

B: Dm(f) og Vm(f)
Dm(f) betyder definitionsmængden: De tal som vi skal behandle på x-aksen.
Vm(f) betyder værdimængde: De værdier som vi får på y-aksen.

C: Nulpunkter, fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema
Nulpunkter: Nulpunktet er det sted hvor funktionen skærer x-aksen

Fortegnsvariation: Fortegn betyder plus eller minus og fortæller om funktionen er positiv eller negativ. Når de bestemmer fortegnsvariationen for en funktion, bestemmer du på hvilke intervaller i definitionsmængden, funktionen er positiv eller negativ.