Lineære funktioner og funktioner generelt | Noter

Stykkevis lineære funktioner

En stykkevis lineære funktion har forskellige intervaller dvs. at dens funktionsforskrift kan ændre sig.

En stykkevis lineære funktion kan have mange led, hvor hvert led har sin egen funktionsforskrift. Det kaldes også en gaffelforskrift.

Eksempel på stykkevis lineære funktioner.

Vi har fundet svaret ved brug af INspire, hvor vi har “kopieret” et eksempel fra bogen og derefter selv skrevet dem ind i INspire.

Derefter har vi ved hjælp af regneforskriften, og hvis vi skal aflæse det, ved hjælp af en graf i koordinatsystemet.

Indholdsfortegnelse
………………………………………………………………………………
Stykkevis lineære funktioner Side 3
Eksempel på stykkevis lineære funktioner Side 3
Kontinuert/ikke kontinuert Side 4
………………………………………………………………………………
Definitionen af lineære funktioner Side 5
Eksempel af lineære funktioner Side 5
Koefficienten Side 5
Håndskrevet lineære funktion Side 6
De to punkter i grafen Side 6
Vores tabelbeskrivelse af grafen med af de to punkter Side 7
Definitions- og værdimængde Side 7
……………………………………………………………………………....
Andengradsligninger Side 8
Kendetegn Side 9
……………………………………………………………………………....
Omvendt proportionalitet Side 10
……………………………………………………………………………....
Tilnærmelsesvise lineære udviklinger og lineær regression Side 11
………………………………………………………………………………

Uddrag
Et hurtigt eksempel kan være denne funktion. Her kan man se at den har en hældningskoefficient på 1, da når man går 1 ud til højre og en op rammer den linjen igen.

(1x) Så kan vi se at linjen går gennem tallet 1 på y aksen hvilket giver vores b værdi. f(x)=1x+1

---

Man kan også udregne en lineære funktion i hånden. Her skal man isoler x’et på den ene side af lig med tegnet (=).

Alt hvad man gør for at isoler x’et skal man gøre på begge sider af lig med tegnet, så hvis jeg minusser med 5 på den ene side, skal vi også gøre det på den anden side.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu