Lineære funktioner og eksponentielle funktioner | Rapport

Problemformulering
Hovedspørgsmål:
Hvordan forventes Matas fremtid at se ud de næste fem år, og hvor mange butikker har de?

Underspørgsmål:
• Hvordan har Matas nettoomsætning udviklet sig de sidste fem år? Og hvordan forventes det at se ud i 2025.

• Hvordan har Matas årsresultat udviklet sig de sidste fem år? Og hvordan forventes det at se ud i 2025.

• Hvordan ser salget af hudplejeprodukter ud ifølge Danmarks statistikken?

Indledning
I denne rapport vil jeg gerne redegøre for hvad lineære funktioner og eksponentielle funktioner er.

Derudover har jeg valgt Matas som min virksomhed, jeg vil gerne undersøge hvordan Matas årsresultat, omsætning og netto omsætning har udviklet sig gennem de seneste fem år.

Jeg vil også undersøge hvordan salget af hudplejeprodukter ser ud, da det primært er hudplejeprodukter som Matas sælger. De oplysninger vil jeg finde ved hjælp af Danmarks statistikken.

Indholdsfortegnelse
Indledning: 3
Problemformulering: 3
Afgrænsning 4
Metodeafsnit 4
Redegørelse 4
Analyse 6
Diskussion 10
Vurdering 12
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag
Her er et eksempel på en eksponentiel funktion, hvor man kan se at den aftager med faste procenter pr. tidsenhed.

Regressionsanalyse:
Regressionsanalyse - mulige sammenhæng mellem to variabler, her er det nøgletal og år der er gået.

En regrressionsanalyse er noget statistik som der undersøger og bestemmer den bedtse model at beskrive data og til at opstille prognoser fx for at få udviklingen i fremtiden.

X-Y Plot
Et xy- plot er det diagram som består af punkter i kordinatsystemet.

Der viser en sammenhæng mellem de to variable (x og y) i kordinatsytemet. Grafen går igemmen punkterne i xy plottet, eller skal ligge så tæt på punkterne som muligt, det er en model for xy-plottet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu