Lineære funktioner | Noter

Indholdsfortegnelse
Opg. 1.
Her bestemmes forskriften for den lineære funktion, ret linje f(x)=?

Opg. 2.
Find en ligning af første grad ax+b=c eller ax+b=cx+d

Opg. 3.
Find to punkter, der ligger på en lineær funktion (x1,y1) og (x2,y2)

Undersøg og vis:
1. Hvordan, bestemmes forskriften for en lineær funktion gennem de to punkter

Opg. 4.
Find forskrifter for to lineære funktioner f(x) og g(x)

Opg. 5.
Find en række punkter, der viser en given sammenhæng, fx årstal og antal?

Uddrag
Opg. 1.
Her bestemmes forskriften for den lineære funktion, ret linje f(x)=?

De formlen der bruges er:
a=yx
Her findes a
a=y2-y1x2-x1 - Her tager man y2-y1 og x2-x1 og dividere med hinanden.
Her findes b
b=y1--ax1
Her sættes a og b ind i formlen for en lineær funktion
f(x) = ax+b

Eksmepel hvor det bruge i praksis
(8 ,-4) og (6 ,-2)
y1 y2 x1 x2

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu