Lineære funktioner | Matematik rapport

Indledning
Igennem denne emneopgave vil jeg hovedsagligt fokusere på teorien omkring lineære funktioner. Jeg vil komme ind på noget generelt om lineære funktioner, nulpunkter, regresionsmodel, hvordan man løser en ligning både grafisk og ved brug af omskrivning.

Jeg vil fortælle hvordan man finder frem til skæringspunktet mellem to lineære funktioner og hvordan man bestemmer en lineære funktion ud fra to punkter og til sidst vil jeg forklare hvordan man adskiller lineære funktioner fra almindelige funktioner. Undervejs vil jeg komme med en del eksempler på hvordan teorien benyttes.

Indholdsfortegnelse
Indledning ........................................................................................................................................... 2
Den generelle forskrift for lineære funktioner................................................................................3
Økonomisk anvendelse af linenære funktioner...............................................................................3
Løsning af ligning, grafisk og ved omskrivning..............................................................................4
Nulpunkter .........................................................................................................................................5
At finde skæringspunktet mellem to linjer......................................................................................7
At bestemme en lineær funktion ud fra to punkter ........................................................................ 9
Regressionsmodel ............................................................................................................................. 10
Stykkevis lineær funktion ...............................................................................................................11

Få adgang til hele opgaven