Lineære Funktioner | Matematik

Indholdsfortegnelse
Hvad er en emneopgave?
Emneopgave om lineære funktioner
Lineære funktioner:

Uddrag
Hvad er en emneopgave?
• Emneopgaverne skal indeholde de hovedemner, du arbejder med i matematik.

Lineære funktioner er et af hovedemnerne. I den her opgave skal du samle din viden om emnet lineære funktioner.

• Emneopgaver er opgaver, hvor I skal forklare kort og simpelt de basale begreber om emnet. I skal forklare alle de relevante begreber fra bogen med egne ord og det er oplagt at knytte eksempler til de forskellige begreber.

• De emneopgaver, som du udarbejder, indgår i en den mundtlige eksamen. Det er meget vigtigt, at have det in mente, når du afleverer.

---

Lineære funktioner:
• Hvordan er lineære funktioner defineret? (forskrift)
Forskriften for en lineær funktion defineres således: f(x) = ax + b

• Gør rede for betydning af konstanterne a og b i forskriften for en lineær funktion. Her kan du bevise disse . Hvordan kan du tegne funktionen i et koordinatsystem?

a og b er konstanter i den forstand, at de er faste og ikke variabler. De angiver et faktisk tal. a angiver hældningen for en lineær funktionen.

Denne kan både være positiv og negativ, altså om grafen er voksende eller aftagende. b angiver hvor funktionen skærer y-aksen.

Denne kan også både være positiv og negativ. Hvis b er positiv vil skæringen finde sted over y-aksens værdi på 0 (origo). Hvis b er negativ vil skæringen så finde sted under y-aksens værdi på 0 (origo).

Her har jeg skrevet et eksempel på en lineær funktion ind. Jeg har angivet konstanterne a = 2 og b = 5.

Funktionen er altså skrevet ind således: f(x) = 2x + 5. Ud fra det kan vi på grafen aflæse at hældningstallet/a - hvor meget den stiger/falder med når vi rykker en hen ad x-aksen – her er 2, og skæringen af y-aksen/b her er 5

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu