Lineære funktioner, ligninger og uligheder | Matematik

Indholdsfortegnelse
Hvad forstås ved en funktion, og hvordan kan den beskrives?
Hvordan foretages en analyse af en funktion?
Lineære funktioner:
Hvordan er den generelle forskrift for en lineær funktion?
Ligninger
Uligheder:

Uddrag
Hvad forstås ved en funktion, og hvordan kan den beskrives?

Altså en funktion i matematik er faktisk en regel der til hvert x tilknyttes nøjagtigt et y man kan forstå det som en slagboks som man putter x ind i også spytter den et y ud på den anden side Funktionen beskriver sammenhæng mellem de to variable x og y og man kalder x den uafhængige variabel fordi vi helt selv kan bestemme hvilket x vi kommer ind i denne her boks derimod kan vi ikke med 100% bestemme hvad som boksen spytter ud på den anden side og det er derfor man kalder y den afhængige variabel man siger at y afhænger af hvilket x vi kommer ind eller at y er en funktion af x og det kan skrives kort som y=f(x)

Få adgang til hele opgaven