Lineære Funktioner, Ligninger Og Uligheder | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Grundlæggende om funktioner 3
Lineære funktioner 3
Stykkevis lineære funktioner 6
Ligninger 7
Uligheder 8
Dobbeltuligheder 9

Uddrag
Y kommer fra x-ved forskriften f og vi skriver derfor y=f(x).
Når vi laver forskrifter bruger vi oftest regneudtryk, i form af en graf eller en tabel.

Eksemplet: y=x2+2 er et regneudtryk i form af et eksempel for en forskrift.
Lodret kriteriet: Når vi bruger forskriften mellem x og y=f(x), som vi kan erstatte med reelle tal

danner vi talparrene (x,y)=(x,f(x)), som er 2 punkter der kan blive indsat i et koordinatsystem, og som du derved vil få en kurve ud af. Hvis x, kun skærer ét punkt i kurven, er den lodret, da den opfylder

de lodret-kriterier som der er for den.
Hvis der kun er én x-værdi, kan der kun være én tilhørende y- værdi, til den.

Hvis man kan aflæse flere tilhørende y-værdier på x-værdien, er det ikke en kurve, som er graf for funktionen, da lodret-kriterierne ikke bliver opfyldt. Der er mange forskellige slags funktioner fx Lineær

Lærebogen. Kapitel 3.1.1
funktioner og stykkevis lineære funktioner. De beregnes på forskellige måder, men de har alle sammen det tilfældes at der gøres brug af Dm, altså definitionsmængden, og Vm, altså værdimængden.

---

Den fastlægger den rette linje som er i et koordinatsystem, eller omformuleret den vandrette. Den opfylder dog de kriterier som der er for en lodret linje

og derfor kan man se den som en graf for en funktion, det er den vi kalder lineær. Det vil sige at en funktion er lineær hvis grafen eller dele af den er en ret linje.

Fælles for funktioner er at a er hældningskoefficienten, og b er kontantleddet. Er a positiv, vil det betyde at funktionen er stigende/voksende. Er a til gengæld negativ, vil det betyde at funktionen er faldende/aftagende.

Er a=0 vil funktionsværdien, dog altid blive =b-værdien, da a hverken er stigende eller aftagende, og derfor bare er en vandret streg, med skæringspunkt i x- aksen, ved b’s værdi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu