Lineære funktioner | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Funktionsbegrebet 2
Lineære funktioner 2
Bestem forskrift ud fra to punkter 2
Førstegradsligninger 4
Uligheder 4
Dobbeltuligheder 5
Definitionsmængde - Dm(f) 6
Værdimængde - Vm(f) 6
Bevis for a = yx 7

Uddrag
En funktion beskriver en sammenhæng. En funktion har en funktionsforskrift og dertil også en graf. Funktionen kan også beskrives med et sildeben.

Der er forskellige typer af funktioner, f.eks. proportionale, andengrads, ekspotentielle, men i denne emneopgave vil jeg fokusere på lineære funktioner.

---

Førstegradsligninger har kun en variabel. Ligninger er udtryk hvori der indgår et lighedstegn, dvs. der er en venstre side og en højre side som skal være lige store.

For at løse ligninger skal vi finde de tal som skal stå i stedet for variablen, for at ligningen er sand. Det betyder, at vi skal finde det tal der gør at venstre siden er lig med højre siden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu