Lineære funktioner | Emneopgave Matematik Stil

Indholdsfortegnelse
1. Forklar med egne ord, hvad en funktion er, og skriv 4 forskellige funktioner.

2. Forklar, hvad man forstår ved Dm(f) og Vm(f) evt. ud fra dine eksempler i opgave 1.

3. Forklar betydningen af parametrene a og b for en lineær funktion f(x) = ax + b vis gerne et eksempel.

4. Vis hvordan forskriften for en lineær funktion findes, når koordinaterne til to punkter i koordinatsystemet er givet.

5. Bevis formlen for hældningskoefficienten a og parameteren b når to punkter kendes (x1,y1) og (x2 og y2). (Skriv kommentarer til hvad du gør)

6. Lav et x-y plot ud fra tabellen og opstil en lineær regressionsmodel der beskriver sammenhængen mellem salg af cykler og salg af cykelhjelme. Forklar om sammenhængen er tilnærmelsesvis lineær

7. Bestem determinationskoefficienten (R^2) i opgave g), og forklar hvad tallet viser.

8. Tegn grafen for den stykkevise lineære funktion

9. Tegn g(x)= x+3 i samme koordinatsystem som f(x) og løs ligningen f (x) = g(x)

Uddrag
a. En funktion kan være en linje der viser f.eks. hvordan økonomien går for en måned i en virksomhed. Eller hvor meget man skal betale efter x antal km i en taxa.

b. Lineær, stykvis, eksponentiel og potens

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu