Lineære funktioner | Emneopgave 1 | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Lineær funktion grundlæggende teori:
- 1. Forestil dig at du er til mundtlig eksamen og her skal redegøre for hvad der forstås ved en lineær funktion.
- a. Vis med billeder (f.eks. en graf) hvordan du vil fortælle om din forståelse af den lineære funktions funktionsforskrift (herunder betydninger af a og b med navne)
Lineær regression:

Uddrag
Forestil dig at du er til mundtlig eksamen og her skal redegøre for hvad der forstås ved lineær regression.

Kom som minimum ind på, hvad der skal være kendt (input) og hvad resultatet af en regression det er (output).

Lineær regression siger ikke noget om hvorvidt der er en lineære sammenhæng mellem to parametre, men derimod om der er en forudsætning for, at beregningerne giver det korrekte resultat.

Hvis man ønsker at undersøge om sammenhængen er lineære, så begynder man altid med at sætte de oplyste værdier ind i et passende koordinatsystem.

Hvis det giver anledning til at tro på, at der er en lineære sammenhæng mellem de to parametre, så kan man gå videre med statistiske beregninger, som kan give en matematisk beskrivelse af sammenhængen dvs.

vi ved hjælp af lineær regression kan få estimeret de bedste bud på parametrene a og b. Metoden er, at minimerer de fejl, der er i forhold til de observerede punkters placering omkring den rette linje.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu