Lineære Funktioner & Eksponentielle Funktioner | Mat Rappport

Problemformulering
Hovedspørgsmål:
Hvordan forventes Matas fremtid at se ud de næste fem år, og hvor mange butikker har de?

Underspørgsmål:
• Hvordan har Matas nettoomsætning udviklet sig de sidste fem år? Og hvordan forventes det at se ud i 2025.
• Hvordan har Matas årsresultat udviklet sig de sidste fem år? Og hvordan forventes det at se ud i 2025.
• Hvordan ser salget af hudplejeprodukter ud ifølge Danmarks statistikken?

Indledning
I denne rapport vil jeg gerne redegøre for hvad lineære funktioner og eksponentielle funktioner er. Derudover har jeg valgt Matas som min virksomhed

jeg vil gerne undersøge hvordan Matas årsresultat, egenkapital og netto omsætning har udviklet sig gennem de seneste fem år.

Det vil jeg gøre ved hjælp af at foretage en regressionsanalyse af de forskellige nøgletal for at finde ud af om der har været nedgang eller om det går frem ad.

Jeg vil også undersøge hvordan salget af hudplejeprodukterhar set ud de sidste fem år, da det primært er hudplejeprodukter som Matas sælger. De oplysninger vil jeg finde ved hjælp af Danmarks statistikken.

Indholdsfortegnelse
Indledning: 3
Problemformulering: 3
Afgrænsning 4
Metodeafsnit 4
Redegørelse 4
Analyse 6
Diskussion 10
Vurdering 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag
Afgrænsning
Jeg har valgt at fokusere på nogle bestemte nøgletal som Matasårsresultat, nettoomsætningog egenkapital.

Fordi jeg synes det er nogle af de vigtigste oplysninger at have med i en virksomhedsanalyse.

Jeg vil analysere på hvordan de forskellige nøgletal har set ud de sidste fem år, og hvordan det forventes at se ud i år 2025

ud fra regressionsanalyser. Jeg vil finde ud af hvor mange butikker Matas ca vil have i Danmark i år 2025, og hvor mange de har fået etableret de seneste 5 år.

Metodeafsnit
Jeg vil benytte mig af Geogebra til min regressionsanalyser

derudover vil jeg benytte mig at Danmark statistikken for information om branchen. Jeg benytter mig af Geogebra fordi at jeg synes der er en masse gode værktøjer som jeg kan benytte mig, for at finde de mest korrekte svar til opgaven.

---

Årets resultat er faldet fra 338.7 til191.2, så Matas har haft en væsentlig nedgang i deres salg.

Dette er den eksponentielle graf, her kan man se at grafen rammer mange af punkterne. Det er den mest korrekte da R2 værdien er højest for den procentvise udvikling

betyder det at det er den mest troværdige. Grafen er aftagende, og har været det gennem de sidste 5 år

hvilket tyder på at det vil fortsætte med nedgang til år 2025, medmindre deres salg pludseligt stiger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu