Lineære funktioner | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Beskriv den lineære funktion.
1 Bevis formlerne for bestemmelsen af a og b ud fra to punkter
- Formlen for bestemmelsen af a og b:
- Bevis:

2 Giv et eksempel hvor du bestemmer forskriften på en lineær funktion vha. to punkter

3 Løs ligningen:
- Ved beregning:
- Grafisk:

4 Løs uligheden:
- Ved beregning:
- Grafisk:

5 Løs opgaven:

6.1 Bestem forskrifterne for f og g.
6.2 Tegn graferne i samme koordinatsystem
6.3 Bestem ligevægtsprisen både ved beregning og aflæsning.

6 Forklar hvad en stykkevis lineær funktion er, og giv et eksempel

7 Forklar hvad lineær regression er

8 – herunder forklaringsgraden
- Lineær regression
- Forklaringsgraden
- Svarene på eksemplet på en lineær regression:

Uddrag
En funktion skabes når et tal y er afhængig af et andet tal x. y er en funktion af x, y=f(x). dvs. at y ændres når x ændres. y kaldes den afhængige variabel, og x kaldes den uafhængige variabel.

En funktion kan beskrive sprogligt, ved hjælp af en regneforskrift, ved hjælp af en tabel og ved hjælp af grafen i et koordinatsystem.

Definitionsmængden er mængden af de mulige x-værdier, og værdimængden er mængden af de mulige y-værdier.

---

Hvis man skal bestemme en forskrift på en lineær funktion, er man nødt til at vide minimum 2 punkter. I dette tilfælde vælger jeg punkterne:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu