Lineære begreber | Aflevering | Matematik

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
2: Definition af variable
3: Kriteriefunktion.
4: Begrænsninger:
5: Polygonområdet indtegnes.
6: Indtegn niveaulinjer.
Opgave C)

Opgave 3
1. Skema
2. Definiation
3. Kriteriefunktion
4. Begrænsninger
5. Indtegning af polygonområde
6. Niveaulinjer
7. Konlusion.

b) Bestem samtlige hjørnepunkter i det polygonområde, der begrænser produktionssammensætningen. Beregn endvidere omkostningerne for hvert hjørnepunkt. (Sammenlign med resultatet i a)

Uddrag
Opgave 1
Forklar hovedbegreberne i Lineær programmering, herunder:

-Hvad er en lineær funktion i to variable?
En lineær funktion i 2 variable er en udvidelse af funktionsbegrebet

dette betyder at der nu er en afhængig variabel og 2 uafhængige variable. Når man arbejde med funktioner som denne bliver udkommet tredimensionelt.

-Hvad forstår man ved en niveaulinje?
Niveaulinjerne kommer grundet at niveaukurvene i en lineær funktion i to variable bliver til lineære funktioner og kaldes niveaulinjer.

Man bruger niveaulinjerne til at få et grafisk overblik over de tredimensionelle funktioner i to dimensioner. Niveaulinjerne kan også bruges til at finde den største og mindste dækningsbidrag. Niveaulinjerne viser de punkter hvor x og y har samme værdi

-Hvordan fremkommer polygonområdet?
Maksimal og minimalbetingelserne danner tilsammen et polygonområde

inde i det polygonområde kan man forskyde niveaulinjerne så meget som muligt til man kan bestemme kombinationer af x og y som giver den mindste eller største værdi. Polygonområdet består ofte af et lukket område ofte med mange kanter

-Kriteriefunktion.
En kriteriefunktion angiver den optimale funktion ud fra de opstillede begrænsninger. Begrænsningerne sættes sammen så man ender med en funktion f(x,y)

---

Hjørne 1:
Hjørne 1 ses der hvor x- og y-aksen skærer hinanden.:
Hjørnet hedder (0,0)

Hjørne 2:
Bestemmes som linje 2´s skæring med y-aksen. Punktet beregnes som:
solve 12. x 14. y = 1200, x = 0 = x = 0., y = 85.71428571
2. hjørne hedder (0,85)

Hjørne 3:
Bestemmes som linje 1`s og linje 2´s skæring med hinanden.
solve 21. x 10. y = 1400, 12. x 14. y = 1200 = x = 43.67816092, y = 48.27586207

3. hjørne hedder (43,48)
Hjørne 4:

Bestemmes som linie 1´s skæring med x-aksen.
solve 21. x 10. y = 1400, y = 0 = x = 66.66666667, y = 0.
4. hjørne hedder (66,0)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu