Lineær Programmering | Matematik

Dokumentet forklarer kort hvad lineær programmering går ud på + et eksempel.

Uddrag
En lineær funktion i to variable har den generelle forskrift: f(x) = ax + by + c.
abc er tal(parametre)

Niveaulinjen N(t) svarende til niveauet t er en linje bestemt ved: f(x) = ax + by + c = t
Heraf isoleres y:
by=t-c-ax
y=(-a)/b x+t/b-c/b
y= ax + b

Få adgang til hele opgaven