Lineær programmering | Matematik

Opgavebeskrivelse
Prøven består af 5 opgaver. Ved hver opgave står det angivet, hvor mange point den tæller (60 point i alt). Opgaverne i 1 til 4 er en blanding af mindstekravsopgaver.

Indholdsfortegnelse
Husk, at tankegang og fremgangsmåde skal fremgå tydeligt!
Opgave 1 (5 point)
Opgave 2 (5 point)
Opgave 3 (15 point)
Opgave 4 (10 point)
Opgave 5 (25 point)

Uddrag
Opgave 1 (5 Point)
Givet en Lineær Funktion I to Variable Med Forskriften
F(X,y)=2x+3y

Og Følgende Polygonområde.
Bestem Mindste- Og Størsteværdien for F(X,y) Inden for Polygonområdet.
Husk at Vise Dine Beregninger.

Størsteværdi:
Jeg Finder Stedet I Polygonområdet Som Får Den Højeste Værdi

F(X,y)=2x+3y
F(5,4)=2*5+3*4
F(5,4)=10+12
F(5,4)=22

Størsteværdien Er Derfor 22
Mindsteværdi:

F(X,y)=2x+3y
F(1,2)=2*1+3*2
F(1,2)=2+6
F(1,2)=8

Mindsteværdien Er Derfor = 8

Opgave 2 (5 Point)
Givet Følgende System Af Uligheder

5x+4y≥48
X+2y≤24
X+4y≥32

Bring Ulighederne På Formen Y≥ax+b Eller Y≤ax+b.
(Husk at Vise Mellemregninger)

Ulighed 1
5x + 4y≥ 48
4y≥48 - 5x
Y≥ 12 -1,25x

Ulighed 2
X + 2y≤ 24
2y≤ 24 - X
Y≤ 12 -1/2 X

Ulighed 3
X+4y≥32
4y≥32-x
Y=8-1/2 X

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu