Lineær programmering | Emnepgave

Indholdsfortegnelse
1) En funktion i to variable er givet ved f(x,y) = 18x + 6y + 48
a. Bestem de 3 niveaulinjer N (0), N (48) og N (120). Illustrer niveaulinjerne i Geogebra?

b. Hvilken betydning har det for f (x, y), at et punkt ligger på niveaulinjen N (120)? Hvad betyder det, at et punktligger over niveaulinjen N(120)? Og hvad betyder det, at et punkt ligger under niveaulinjen N (120)

c. Hvilken betydning har niveaulinjer ift. at finde maksimum eller minimum i et LP-optimeringsproblem? Brug gerne Geogebra, billede eller andet til at illustrere niveaulinjernes betydning.

2) Lav et skema der viser modellerne STANDARD og PREMIUM, de tre afdelinger, dækningsbidraget og begrænsningerne i hver afdeling.

3) Brug LP-algoritmen til at bestemme det antal STANDARD og PREMIUM, som skal produceres i den kommende uge for at opnå det størst mulige dækningsbidrag, samt værdien af det største dækningsbidrag.
1. Lav skema
2. Definer x og y (x, y)
3. Opstil uligheder for begrænsning og isoler y.
- Afdeling 1:
- Afdeling 2:
- Afdeling 3
4. Tegn polygonområde
5. Opstil kriteriefunktion (x, y)
6. Tegn to niveaulinjer eller lav en slider
7. Bestem maksimum (x, y)

TOPSPA A/S har fået en hasteordre fra en stor kunde, og virksomheden har derfor forhandlet med medarbejderne i afdeling 1 om eventuelt at arbejde 40 timer ekstra i den kommende uge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu