Lineær programmering | EmneOpgave Matematik

Indledning
Forklar nedenstående punkter matematisk, men med jeres egne ord. Husk matematiske betegnelser, ord og eksempler (enten taleksempler og/eller grafer hvor det hører til).

Jeg har sat opgaver til de forskellige punkter som I skal løse og bruge som eksempler. Dvs. flet dem ind i jeres forklaringer, og ikke blot indsæt opgaven med svar.

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er lineær programmering? (hvad er formålet med det og hvordan kan det bruges).

2. Beskriv, hvad en lineær funktion i to variable er, og kom herunder ind på, hvorfor det grafiske billede bliver tredimensionelt.

Opgave 1.

Opgave 2.

4. Det er en funktion der viser hvad dækningsbidraget er. Funktionen skrivers

Opgave 3.

5. Forklar, hvad niveaulinjer er. Herunder, hvordan man skal fortolke en niveaulinje, og hvorfor disse også skal indtegnes.

Opgave 4.

6. Forklar hjørnepunktsinspektion

7. Forklar, hvordan et lineært programmeringsproblem løses både teoretisk (LP – algoritmen) og via et eksempel. Kom herunder ind på forskellen på maksimeringsopgave og minimeringsopgave, (men hav fokus på maksimering). (Løs og brug opgave 6 i dine forklaringer).

Opgave 6.

Uddrag
Lineær programmering kan bruges til visse typer af optimeringsproblemer. Hvis man f.eks producere to varer, så kan man finde den samsætning som optimere dækningsbidraget. Altså for at finde ud af hvor mange vare man skal producere for at få den største dækningsbidrag

---

Når man har funktioner i to variable er y og x værdigen en uafhængig variabel. Og den beskriver sammenhængen mellem x og y, og funktionsværdier som vi bruger som z Løs og brug følgende opgave som en del af dine forklaringer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu