Lineær programmering | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Del 1 (teoretiske del)
Lineær programmering
- Eksempel:
- Maksimeringsproblem:

Lagervolumen
Klargøring
Kriteriefunktionens

Minimeringsproblem:
Eksempel:
Del 3 (anvendelse del)

Uddrag
Del 1 (teoretiske del)
Du skal i denne del redegøre for ovenstående emne. Redegørelsens omfang skal have sådan en karakter, at du dækker de mest relevante aspekter af emnet.

Din besvarelse skal være kortfattet og i punktopsætning evt. med forklarende/uddybende tekst. Formlerne alene er ikke en tilstrækkelig besvarelse.

Du vil blive bedømt på udvælgelsen af relevant fagligt stof samt din redegørelse. Denne del af rapporten må maksimalt fylde 2 sider.

---

Denne funktion giver 3 variable, 2 uafhængige og 1 afhængig variable. Punkterne ville ikke kunne indtegnes i et normalt 2D koordinatsystem.

derfor laves der niveaulinjer, niveaulinjerne gør at forskrifterne kan gå fra at have 3 variable til at have 2 variable. Dette gøres ved at fastlåse en af de 3 variable. Jeg har i eksemplet her sat niveauet på 4000:

4000 = 400x + 200y

Efter det isoleres forskriften så y kommer til at stå alene. N(4000) = - 2x + 20
Derfor er y = - 2x + 20 forskriften for en niveaulinje på 4000.

Et dækningsbidrag på 4000 kan opnås med mange forskellige kombinationer f.eks. 0 stole og 10 borde eller 4 borde og 12 stole. Alle disse punkter vil ligge på niveaulinjen N(4000).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu