Lineær programmering | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Lineær programmering i praksis:
Opgave
- Begrænsninger:
- Kriteriefunktion:
- Polygonområde:
- Størst mulige dækningsbidrag/optimale løsning:
- Skæringspunkter
- Formlen
- Isolere selv
- Skyggepris:
- Følsomhedsanalyse:

1. Hældningen på linjerne der danner optimum.
2. Kriteriefunktioen:
3. Hældning niveaulinjer
4. Hvilket produkt analyseres
5. følsomhedsanalysens resultat
- Rigtur
- Red
- Overskydende kapacitet:

Uddrag
Lineær programmering i praksis:
Lineær programmering kan anvendes i praksis til forskellige ting, det bruges især af virksomheder.

Lineær programmering går ud på at finde den optimale løsning, om det så er at finde det største dækningsbidrag, korteste rute for en lastbil der skal forskellige steder hen

eller om det er finde ud af hvor mange af diverse vare en virksomhed bruge og hvordan de får det til den mindste pris, så går det alt sammen ud på at finde den optimale løsning.

Virksomheder kan som førnævnt bruge lineær programmering til at beregne hvordan de får det størst mulige dækningsbidrag.

Der er dog et krav, virksomhederne skal producere flere produkter/vare end en, hvortil der skal høre en række begrænsninger til.

Her kan man finde ud af hvor mange x-produkter og y-produkter, der skal sælges for at få det største dækningsbidrag, den optimale løsning, dette kaldes optimering.

Et eksempel kunne være en virksomhed der producerer elektronik, her producere de en iPad og en mobil. For at producere disse ting hører der en række begrænsninger til, såsom produktionstid.

Efter man har taget højde for alle begrænsningerne, finder man ud hvor mange af henholdsvis IPad og mobiler, man skal sælge for at få det største dækningsbidrag.

Derudover kan man også anvende minimering. Dette bruges bl.a når en virksomhed skal indkøbe produkter, hvor de har noget, de mindst skal have noget af.

Det kunne f.eks. være en virksomhed der laver is, her skal de bruge produkter til at producere isene. Hertil er de produkter de skal bruge, begrænsninger.

Minimering kan dog også være mange andre ting. Ved minimering er den optimale løsning, det der giver det laveste resultat.

Både i minimering og optimeringsopgaver danner begrænsningerne et polygonområde. I en optimeringsopgave ligger polygonområdet typisk under linjerne, hvor det er omvendt ved minimering, da polygonområdet her typisk ligger over linjerne.

Opgave
Opgaven tager udgangspunkt i mikrobryggeriet Marsk Bryghus. De producerer to forskellige øl, en pilsner kaldet Rigtur, og en julebryg kaldet Red.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu