Lineær programmering | Emneopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1) Bestem en forskrift for f.
2) Bestem ligningen for niveaulinjerne N(0), N(40), N(80) og N(200), og tegn disse linjer i samme koordinatsystem.
3) Illustrér ved hjælp af en pil den retning, hvori fortjenesten bliver større.

Opgave 2
1) Hvorledes skal produktionen tilrettelægges, hvis man vil opnå størst muligt dækningsbidrag?
2) Hvor stort dækningsbidrag kan opnås ved denne produktion?

Opgave 3
1) Bestem forskriften for kriteriefunktionen der beskriver det samlede dækningsbidrag ved et salg på x stk. RØDHUS og y stk. LIVØ.
2) Tegn polygonområdet defineret af de begrænsede ressourcer virksomheder har.
3) Bestem den produktion af RØDHUS og LIVØ, der giver det størst mulige dækningsbidrag.
5) Bestem hvilken afdeling der er overskydende kapacitet i og bestem hvor mange timer der er i overskud i afdelingen.

Uddrag
Fortjenesten på salg af jordbær er 5,00 kr. pr. bakke. og fortjenesten på kirsebær er 8,00 kr. pr. bakke. Lad x betegne antal solgte bakker jordbær, y antal solgte kirsebær og z = f(x,y) den samlede fortjeneste i kr.

---

En fabrik fremstiller to slags borde, Kvadrat og Runde, der skal bearbejdes i en samle- og en lakeringsafdeling. I samleafdelingen bruges 2 timer på samling af bord Kvadrat og 3 timer på bord Runde.

I lakeringsafdelingen bruges 3 timer på bord Kvadrat og 2 timer på bord Runde. Samleafdelingen råder over i alt 36 arbejdstimer

mens lakeringsafdelingen råder over maksimalt 30 timer. Dækningsbidraget for bord Kvadrat er kr. 150,- og for bord Runde er dækningsbidraget kr. 300,-.

---

Jeg starter med at sætte hver niveaulinje lig forskriftenSå indsætter jeg min forskrift lig med min niveaulinje.

Rykker 2x over på højre side af lighedstegnet og ændre hermed fortegn. Dividere med 3 i alle led så jeg hermed isolere y.

Resultatet for ligningen
Herefter gør jeg det samme for at regne dækningsbidraget for lakeringsafdelingen.

Jeg starter med at sætte hver niveaulinje lig forskriften Så indsætter min forskrift lig med min niveaulinje.

Rykker 3x over på højre side af lighedstegnet og ændre hermed fortegn. Dividere med 2 i alle led så jeg hermed isolere y

Resultatet for ligningen.
Desuden må ikke både x og y være negative, grundet det ikke kan være under 0 timer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu