Lineær programmerin | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Mindstekravsopgaver (for at få mindst 02)
- Mindstekravsopgave 2
- Mindstekravsopgave 3
- Mindstekravsopgave 4
Opgaver

Uddrag
Den skal besvares INDIVIDUELT og du får en karakter for din besvarelse. Det er vigtigt at det er dig selv der laver opgaverne og at du kan forklare hvad du har lavet hvis du bliver spurgt senere.

Hvis du laver mindstekravsopgaverne rigtigt, så er du sikker på at få mindst 02 for denne aflevering. Hvis du ikke ved hvordan du skal besvare en opgave

så må du snakke med nogle andre fra klassen, men så skal du bagefter skrive din egen besvarelse - ellers lad være med at skrive noget. I må absolut ikke dele jeres besvarelser og 2 afleveringer må ikke være ens!

Karakteren afhænger af:
- Om din tankegang fremgår tydeligt (dvs. skriv nogle korte forklaringer i ord der hvor det er relevant samt mellemregninger)

- hvordan du stiller besvarelsen op - husk at du ikke besvarer opgaverne for dig selv med for ham der læser! Det skal se pænt ud og der skal være god orden.

Skriv din besvarelse med en anden farve, fx blå

Mindstekravsopgaver (for at få mindst 02)
Husk at skrive beregningerne så jeres tankegang fremgår tydeligt!

Mindstekravsopgave 1
Lad f(x,y)=3x+y være en lineær funktion i 2 variable. Bestem ligningen for niveaukurven N(0) og angiv den på formen y=ax+b.

Niveaukurven finder vi ved ligningen f(x,y)=t, og i dette tilfælde er t=0. derved ved vi hvad ligningen er så derfor er det. f(x,y)=3x+y og vi vælger at tegne N(0), derfor svaret på ligningen: 3x+y=0

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu