Linak AS | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for hvilke forhold, som kan have haft betydning for virksomheden Linak A/S økonomiske udvikling i regnskabsperioden 2014-2016?

1.2
Analyser hvordan de fundne forhold i 1.1 kan have påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning i perioden 2014-2016
- Indtjeningsevne:
- Kaptaltilpasningsevne:

1.3
Analyser hvordan indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning kan have påvirket udviklingen i OG og AOH?
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indtjeningsevne:
- Kaptaltilpasningsevne:

1.4
Diskuter hvorvidt udviklingen i Linak A/S gearing i regnskabsperioden 2014-2016 er fremmende for udviklingen i AG i samme periode.

1.5
Vurder, hvordan Linak A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015/16 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

3.1
Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 4. kvartal 2017 i bilag 5.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4

3.2
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2017 i bilag 5.
- De nødvendige informationer findes i bilag 4.

3.3
Vurder, hvordan det vil påvirke virksomhedens indtjening og likviditet, hvis sælgeren får en ny stationcar i december måned.

Uddrag
Det har haft en betydning at der har været rigtig høj vækst i Europa, Derfor citerer Bent Jensen ” han vil nu flytte produktion fra Kina til Europa.

For de ansatte i Guderup på Als betyder det nye kolleger, for der skal ansættes flere for at følge med efterspørgslen.”

Linak har øget sin omsætning med over en kvart mia. kr., så den nu for første gang runder 3 mia. kr.

Der har blandt andet også været en god vækst i USA, som udgør en tredjedel af Linaks omsætning. Antallet af ansatte er steget til næsten 2000 på tværs af 35 lande.

For at bevare danske arbejdspladser og forbedre sin konkurrenceevne har Linak over de seneste tre år investeret mere end 100 mio. kr. i robotteknologi.

Bent Jensen citerer ” Derimod falder omsætningen en lille bitte smule i Kina, men så er der andre lande i Asien, der trækker op.

Det er blandt andet i Korea og Australien. Og så er Japan blevet et marked, hvor vi har fået stor vækst”

---

Det at væksten er steget så meget i Europa har også været med til at få deres omsætning til at stige, da de jo selvfølgelig også har solgt flere varer.

Det har også været med til at skabe en stigning i aktiver da de jo skal kunne producere endnu mere, nu hvor der har været stor efterspørgsel i Europa.

Deres vækst i USA har blandt andet også øget deres omsætning, og dermed også deres produktionsomkostninger

da de jo har fået en større efterspørgsel, og en stor del af virksomhedens marked ligger i USA.

Deres varer skal også ud til en masse forskellige lande, så derfor er deres distributionsomkostninger steget lidt. Når vårene også skal væk fra lageret.

Deres antal af ansatte er steget markant helt op til 2000 medarbejdere fordelt på 35 lande, hvilket også har medført at administrationsomkostningerne er steget meget på grund af alt den løn virksomheden skal give/betale.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu