Linære funktioner | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Teoriafsnit
- Opgave 2,1
- Opgave 2,2
- Opgave 2,3
- Opgave 2,4
- Opgave 2,5

Praktisk afsnit
- Opgave 3,1
- Opgave a
- Opgave b
- Opgave c

Opgave 3,2
- Opgave a
- Opgave b
- Opgave c
- Opgave. d

Opgave 3,3
- Opgave a
- Opgave b
- Opgave c
- Opgave d

Opgave 3,4
- Opgave a
- Opgave b
- Opgave c

Uddrag
Denne matematikopgave består af 2 dele. Den første del er den teoretisk del, som omhandler teorien bag førstegradsligninger og lineære funktioner. Anden del er den praktiske del, hvor teorien fra del 1 bruges til at udregne forskellige matematiske opgaver.

Denne viden om lineære funktioner og førstegradsligninger bruges ofte i det virkelige liv. Generelt bruges lineære funktioner i det virkelige liv når vi har en startværdi og en stabil vækst eller fald.

Det bruges bl.a. når man skal udregne prisen på en taxatur, når prisen på varme påvirkes af temperaturen og når man skal sammenligne to tilbud. 

Teoriafsnit
Opgave 2,1
Forklaring af begreberne f(x), a, x og b.

f(x) er resultatet af en funktion, og kaldes også den afhængige variabel. f(x) afhænger af hvilken værdi a, b og x har, og varierer efter værdien af x.

Ved a menes hældningskoefficienten. A beskriver hvor meget y-værdien falder eller stiger når x-værdien vokser med 1.

Hvis a har en positiv værdi er funktionen voksende, mens funktionen er aftagende hvis a har en negativ værdi. Hvis a har en værdi på præcis 0 er det en konstant funktion.

Ved b forstås startværdien, som er det punkt hvor en graf skær y-aksen. Ved x forstås den uafhængige variabel i en funktion, og x kan være alle tal i definitionsmængden.

Opgave 2,2
Sammenhængen mellem x og f(x) i en graf, og a og b betydning for udseendet.

Opgave 2,3
Bestemmelse af en lineær funktion ud fra 2 punkter
(x1,y1) og (x2,y2)

Når man skal bestemme en lineær funktion ud fra 2 punkter, starter man med at finde hældningskoefficienten, som også er kaldet a.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu