Linære fuktioner | Opgave

Indholdsfortegnelse
1. Førstegradsfunktioner: Forskrift, kendetegn og graf
2. Bestemmelse af forskrift for en lineær funktion ud fra 2 punkter.
3. Regler for løsning af ligninger.
4. Stykkevis definerede funktioner

Uddrag
1. Førstegradsfunktioner: Forskrift, kendetegn og graf
Redegør herunder for, hvordan forskriften for en førstegradsfunktion ser ud i sin generelle form, og hvad der kendetegner en førstegradsfunktion.

Kendetegnet ved en førstegradsfunktion, er at den altid vil være lineær.

Forklar, hvad de to tal a og b står for i den lineære funktion, og vis med grafiske eksempler, hvordan forskellige værdier af de to tal giver forskellige placeringer af funktionens graf.

Funktionsforskriften for en lineær funktion lyder således:
y=a•x+b

A, er hældningskoefficienten, som afgør hvor meget linjen hælder. Det vil sige hvis a=2. Så går man 1 hen af x-aksen og 2 op af y-aksen.
Her har vi indsat et billede af grafen, med forskriften f(x)=2x+5.

B bestemmer, hvor grafen skærer y-aksen. Hvis man kigger på eksemplet ovenfor, så har vi sat b=5.

Forskriften kunne også lyde:
f(x)=-5x

Det betyder at grafen vil falde, da a-værdien er negativ. Det betyder at hver gang man går en hen af x-aksen, så skal man gå 5 ned på y-aksen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu