Ligestilling | DHO | 10 i Karakter

Problemformulering
Hvordan og hvorfor udviklede kvinderettighederne sig i perioden fra 1871 og frem til 1915, og hvordan er status ift. ligestilling mellem kønnene i dag?

1. Redegør for de danske kvinders vej til stemmeret med udgangspunkt i perioden fra det moderne gennembruds start i 1871 til og med 1915.

2. Analysér primært Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget den 6. juni 1915 og sekundært Jeppe Aakjærs ”Sang for Kvindevalgretten” med fokus på, hvordan ligestilling og kvinderettigheder italesættes stilistisk og retorisk.

3. Diskuter og vurder, hvordan ligestilling og kvinderettighederne har udviklet sig fra 1915 til i dag med udgangspunkt i Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla.

Indledning
Jeg har valgt at skrive min opgave omkring emnet ligestilling, og hvordan kvinders rettigheder har formet sig fra 1871 og frem til i dag. Ligestilling har haft stor betydning for Danmarks udvikling, og hvordan vores samfund fungerer i dag.

Og selvom vi i Danmark er kommet langt, tyder den højaktuelle debat i pressen om netop ligestilling på, at vi måske ikke er helt i mål endnu

og der stadig er et stykke vej, før kvinder har helt de samme rettigheder som mænd. Og derfor har jeg valgt at skrive om netop dette emne.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
- Motivation 2
- Problemformulering 2
- Metodeafsnit 2
- Afgrænsning 2
Redegørelse 3
Analyse og fortolkning 4
Diskussion og vurdering 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag
I 1871 blev den første kvindesagsbevægelse i Danmark, Dansk Kvindesamfund, stiftet. Organisationen blev stiftet med det formål at sikre, at ligestilling mellem kønnene var på den politiske dagsorden . Organisationen blev stiftet af ægteparret Frederik og Mathilde Bajer1.

Allerede tilbage i 1886 stillede Frederik Bajer det første lovforslag om kommunal valgret til kvinder, men forslaget skulle fremsættes hele 11 gange før det bar frugt i 1915.

Da Frederik Bajer stillede forslaget tilbage i 1886 iværksatte han en underskriftindsamling blandt kvinder i hele landet for at få opbakning til lovforslaget. Det resulterede kun i 2000 underskrifter.

Lovforslaget nåede dog heller ikke i landstinget, da der samtidig var et valg. Anden gang lovforslaget blev stillet, blev der indsamlet 20.000 underskrifter - igen blandt kvinder i hele landet .

Forslaget om at give kvinder ret til at stemme og stille op til valg var på det tidspunkt meget kontroversielt. Det skyldes, at kvinder var under deres fædres myndighed indtil de blev gift, og efter ægteskabet overgik myndigheden til ægtemanden.

Det betød, at kvinder ikke kunne eje noget, ingen rettigheder havde i forhold til børnene, og at loven dengang bestemte at mange uddannelser og job kun var for mænd, så kvinder ikke havde mulighed for at tjene deres egne penge .

Udover Dansk Kvindesamfund var også Kvindelig Fremskridtsforening samt Landsforbundet for Kvinders Valgret involveret i kampen for at opnå valgret til kvinder.

Men debatten om kvindernes adgang til Folketinget startede for alvor med Frederik Bajers lovforslag om stemmeret til kvinder i 1886.

Forslaget blev fremført igen og igen af Socialdemokratiet og Venstre op igennem de følgende årtier, men det blev nedstemt gang på gang.

Og først i 1908 skete der et gennembrud. Den 20. april 1908 blev Folketingsvalgloven ændret, så kvinder fik stemmeret til kommunalvalg, og året efter, den 12. marts 1909, deltog kvinder for første gang i et kommunalvalg i Danmark.

Til kommunalvalget blev 127 kvinder valgt, og stemmeprocenten blandt kvinder var 50% . De kvindelige kommunalpolitikeres arbejde blev en god platform, for også at skaffe kvinder stemmeret til Folketinget og Landstinget i Rigsdagen .

6 år senere, og 29 år efter det første lovforslag om kvinders valgret blev fremstillet, blev grundloven ændret den 5. juni 1915, og det gav blandt andet kvinder ret til at stemme og opstille til Rigsdagen - det som vi i dag kender som Folketinget .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu