Indledning
Novellen ”Lige i vandkanten” er oprindeligt skrevet på engelsk og udgivet i novellesamlingen Antarc-tica, af forfatteren Claire Keegan i 1999.

Senere hen er novellen oversat til dansk og blevet en del af novellesamlingen Fødselsdagshistorier, udgivet i 2003.

I denne opgave vil der forekomme en analyse af novellens opbygning, en personkarakterstik, en analyse af forholdet mellem personerne, samt en skildring af novelles temaer efterfulgt af en afsluttende perspektivering til nutidens Danmark.

Uddrag
Novellen ”Lige i vandkanten” omhandler en ung fyr på 19 år, som er på besøg i hans mor og hendes nye millionær kærestes, Richards, penthouselejlighed, ved kysten, for at fejre hans fødselsdag. Sønnen syndes dog overhovedet ikke om lejligheden, da han slet ikke føler sig hjemme.

Drengen mindes gennem hele fortællingen hans afdøde bedstemor, som han boede hos under hans forældres skilsmis-se.

Den unge dreng er ikke vild med at være i moren og millionærens selvskab, da de ofte skændes. Hvis ikke de skændes sender millionæren spydige kommentarer eller spørgsmål til ham. Drengen vil derfor helst bare have aftenen overstået og rejse hjem igen.

Fortælleren i Novellen er en skjult fortæller, hvilket vil sige at han/hun ikke selv optræder i fortællin-gen.

Novellen er derfor skrevet i tredjepersonsfortæller, da der ikke optræder en ”jeg” person i tek-sten, men novellen derimod bliver fortalt med en tredjeperson, som er tilstede uden at være en decide-ret person.

Fortælleren fortæller historien ud fra hovedpersonens synsvinkel, hvilket gør hans viden rimelig begrænset, da han kun kender til hovedpersonens synsvinkel. Moren og Richards synspunkter er derimod kun beskrevet gennem handlinger og direkte tale.

Fortællingen er kronologisk opbygget, da handlingen forgår i en tidsmæssig rigtig rækkefølge igen-nem det meste af novellen.

Der er dog 2 flashbacks i handlingen, hvor drengen mindes sin døde bed-stemor. Disse 2 flashbacks er med til at give læseren den ekstra viden de ikke får i starten af handlin-gen, da novellen starter i mediares.

Novellen starter som nævnt i mediares, hvilket betyder at læseren bliver kastet ud midt i en handling. Det er altså op til læseren at indsamle de informationer som går foran for novellen, for at forstå den nuværende handling.

Herudover har novellen en åben slutning: ”Han tænker på de unge mænd i Cambridge, sin stedfar, der siger Harvard, som om det var hans navn, hans mors diamanter

der blin-ker som falske stjerner, og på sin længsel efter et almindeligt liv” , der gives altså ikke nogen løsning til novellens konflikt, og det er derfor op til den enkelte læser at tænke sig til en slutning.