Lego | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 - 1.5
1.1 (5 %)
Forklar, hvilke økonomiske overvejelser der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego Koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Rentabilitetsanalyse:
- Analyse af indtjeningen:
- Analyse af soliditet og likviditet:

1.3(5%)
Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.4 (10 %)
Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i case-materialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

1.5 (5 %)
Vurder Lego Koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Udarbejd en analyse af investeringsforslagets følsomhed over for ændringer i investeringens forudsætninger.

2.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

2.5 (5 %)
Beregn, hvor stor de årlige vedligeholdelsesomkostninger maksimalt må være, hvis investeringen skal være lønsom.

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (5 %) Beregn den optimale salgspris for produktet Y21.

3.2 (5 %)
Vurder, hvilken betydning det får for den optimale salgspris, hvis kvaliteten på Y21 ændres efter kundernes ønske. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Forklar, hvilken indflydelse Plast A/S’ kapacitetsomkostninger har på fastsættelsen af den optimale salgspris.

Spørgsmål 4.1 - 4.3
Spørgsmål 4.1 (5%)
- Vurder hvilket lagerdisponeringssystem PL Import ApS anvender ved indkøb af G504.

4.2 (5 %)
Vurder, om PL Import ApS indkøber det optimale antal tons af G504 pr. gang.

4.3 (5 %)
Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 tons til 100 tons.

Uddrag
I artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”, udtaler produktionsdirektøren fra Lego, at de ikke fokuserer på omkostningerne, men i stedet på deres leveringsikkerhed, og det er et strategisk valg fra Legos side af.

Der bliver også i artiklen talt om logistisk effektivitet mellem logistikomkostninger og leveringsservice.

Lego har taget et valg om at placere deres produktion over hele verden, så de på den måde kan være tæt på alle deres kunder.

Denne beslutning kan kun medføre Lego nogle øgede omkostninger, i forhold til hvis hele deres produktion var placeret i lande med et lavere lønniveau og dermed en højere effektivitet.

Legos produktionsdirektør, udtaler at det dog er langt vigtigere med en høj leveringservice. For Lego er det vigtigt at deres kunder kan købe de produkter de ønsker, og at de ikke oplever at de ikke kan få det de ønsker.

Det er nemlig en del af Legos image og ikke mindst service, at de mange forskellige serier af klodser, som bliver lavet, er tilgængelige i et betydeligt omfang.

Dette kan netop sammenholdes med at Lego selv producerer en masse forskellige produktserier fra blandt andet filmfranchises, som laver Harry Potter, Ringenes Herre mm.

Det skal dog siges at hvis disse produktserier ikke kommer ud til butikkerne omkring den aftalte tid, som filmene kommer ud på, så kan Lego risikere at deres kunder mister interessen for deres serier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu