Lego | Noter Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
a. Angiv navnet på LEGOs administrerende direktør (CEO) og bestyrelsesformand.

b. Angiv, hvilke andre bestyrelsesposter LEGOs bestyrelsesformand har.

c. Angiv, hvilket revisionsfirma der har revideret LEGOs årsrapport.

d. Sammenlign resultatopgørelsen med principskitserne i figur 11.7 og figur 11.9, og bestem herudfra, hvilken opstillingsform der er anvendt i LEGOs resultatopgørelse.

e. Angiv, hvilke poster i resultatopgørelsen der ikke fremgår af figur 11.7 eller figur 11.9, og redegør for indholdet af disse.

f. Angiv nettoomsætning og årets resultat for de seneste 5 år, og belys udviklingen i disse to regnskabsposter ved hjælp af indekstal.

g. Forklar med udgangspunkt i ledelsens beretning årsagerne til udviklingen i omsætningen i det seneste regnskabsår.

h. Redegør for ledelsens forventninger til det kommende regnskabsår.

i. Angiv aktiver i alt, egenkapitalen i alt og de samlede gældsforpligtelser for de seneste 5 år.

j. Redegør for, hvordan de materielle anlægsaktiver afskrives. Materielle anlægsaktiver beregnes lineært.

Uddrag
a. Angiv navnet på LEGOs administrerende direktør (CEO) og bestyrelsesformand.
LEGOs CEO hedder Niels Christiansen, og bestyrelsesformanden hedder Thomas Kirk.

b. Angiv, hvilke andre bestyrelsesposter LEGOs bestyrelsesformand har.
Niels Christiansen er bestyrelsesmedlem i KIRKBI A/S, og 3 andre fuldejet datterselskaber.

Udover det er han også bestyrelsesformand i the LEGO Foundation, som er en dansk fond og som også er en af de største uddelende fonde.

Og til sidst er han medlem af direktionen i Kirk & Kirk Holding A/S, og så har han derudover også lederroller i 4 datterselskaber til Kirk & Kirk Holding A/S.

c. Angiv, hvilket revisionsfirma der har revideret LEGOs årsrapport.
Pricewaterhouse Coopers - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu