Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

1.2
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4
Diskuter om udviklingen i gældsandelen er en fordel for LEGO GROUP.

1.6
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

1.7
Vurder, hvordan LEGO GROUPs logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

Uddrag
LEGO havde i mange år haft Jørgen Vig Knudstorp som topchef, men i 2017 blev han udskiftet og gjort til bestyrelsesformand i stedet.

Niels B. Christiansen overtog jobbet som topchef for LEGO, og i 2018 som var hans første fulde regnskabsår som topchef oplevede LEGO mærkbar vækst. Blandt andet voksede omsætningen med fire procent.

Dette kun muligvis skyldes en øget omsætning i Kina. LEGO oplyser ikke præcise tal for omsætningen i hvert enkelt land, men oplevelsen er, at kineserne er glade for LEGO.

I starten af 2019 åbnede de en flagskibsbutik i Beijing, hvor de i den første weekend lukkede 15.000 kunder ind.