Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (4 %)
Diskuter om udviklingen i gældsandelen er en fordel for LEGO GROUP.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat før skat ved beregning af pengestrømme for driftsaktiviteten.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

1.7 (6 %)
Vurder, hvordan LEGO GROUPs logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

2.1 (3 %)
Redegør for, hvilke metoder en virksomhed kan anvende til at beregne den optimale salgspris og afsætning.

2.2 (4 %)
Beregn den optimale salgspris for Heli-1.

2.3 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.4 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.5 (4 %)
Vurder, hvor meget de variable enhedsomkostninger højst må udgøre for at investeringen er lønsom.

2.6 (4 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke den kritiske værdi for de variable enhedsomkostninger, hvis ToyFactory ApS anvender den optimale salgspris. Se spørgsmål 2.2 og 2.5.

3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 (4 %)
Vurder, hvor meget GrøntAlternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 900 kg BIO-00.

3.3 (4 %)
Vurder, om GrøntAlternativ A/S bør tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

3.4 (4 %)
Diskuter, om GrøntAlternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

4.1 (4 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.2 (4 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilken transportform Gaming Equipment ApS bør vælge.

4.4 (4 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Uddrag
Fra artikel Jubelen er tilbage hos Lego, Avisen Danmark d. 28. februar 2019 fremgår det at:

- Omsætningen voksede med fire procent til 36 milliarder kroner, og overskuddet steg næsten lige så meget til 10,5 milliarder kroner før skat.

- Et af de store bump på vejen var nemlig konkursen i legetøjskæden Toys'r'us i USA, der er Legos største marked.

- Lukningen skabte travlhed i branchen, hvor store aktører som Amazon og supermarkedskæden Walmart forsøgte at hive noget af det hjemløse legetøjssalg til sig.

- -I alle væsentlige markeder i verden er de vokset og har taget markedsandele.

Fra artikel Lego vokser stadig: Overskud på 10,8 milliarder før skat i 2019, Vejle Amts Folkeblad d. 4. marts 2020 fremgår det at:
- Lego omsatte i løbet af 2019 for hele 38,5 milliarder kroner.

- Det er en stigning på seks procent i forhold til året i forvejen. Meget tyder da også på, at forbrugerne fortsat er meget glade for Lego, for det globale forbrugersalg steg med 5,6 procent i forhold til 2018.

Fra artikel Legos profit lider under massive investeringer, Jyllands Posten d. 5. marts 2020 fremgår det at:

- Investeringerne er gået til både 150 nye Legobutikker i 2019, satsninger i digitale samarbejder og produkter og i e-handel.

- En væsentlig del af visionen har været at få mere ud af Lego-brandet.

---

Omsætningen er steget jævnt over hele analyseperioden med 4% fra år ´17 til ´18 og yderligere 6% fra år ´18 til ´19, hvilket primært skyldes vækst på det kinesiske marked og massive investeringer i virksomhedens teknologiske infrastruktur.

Derudover har virksomheden haft gode sikkerhedslagre hvilket har betydet at virksomheden ikke har haft udsolgt af et produkt.

produktionsomkostningerne er i perioden steget 5% fra år ´17 til ´19, hvilket skyldes en vækst i det globale forbrugersalg på 5,6% og dermed alt andet lige en vækst i omkostningerne da produktionen vækster.

Distributionsomkostningerne er i perioden fra år ´17 til ´19 øget med 17% som flg. af virksomhedens investeringer på at brande sig selv og skabe et navn for sig på de asiatiske markeder især.

De gør dette for at blive valgt frem for deres konkurrenter som Mattel og Hasbro i fremtiden.

Administrationsomkostningerne er i perioden fra år ´17 til ´18 reduceret med 5%, hvilket skyldes de massive besparelser som LEGO´s administration havde måtte foretaget på personale på baggrund af tidligere tilbagegang i væksten.

Administrationsomkostningerne er dog i perioden fra år ´18 til ´19 øget med 26%, hvilket skyldes de investeringer LEGO har foretaget sig på deres IT, og styresystemer.