Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 - 1.7
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
• Nettoomsætningen
• Produktionsomkostninger
• Salgs- og distributionsomkostninger
• Salgs- og distributionsomkostninger
• Andre driftsomkostninger
• Anlægsaktiver
• Varebeholdninger
• Tilgodehavende fra salg

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (4 %)
Diskuter om udviklingen i gældsandelen er en fordel for LEGO GROUP.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat før skat ved beregning af pengestrømme for driftsaktiviteten.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

1.7 (6 %)
Vurder, hvordan LEGO GROUPs logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

Opgave 4
Spørgsmål 4.1 - 4.4

4.1 (4 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.2 (4 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilken transportform Gaming Equipment ApS bør vælge.

4.4 (4 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Uddrag
Fyringsrunde på 1400 medarbejder - Dette påvirker den økonomiske udvikling på kort sigt, i det der kommer færre administrative omkostninger.

Tættere på deres kunder - Dette påvirker den økonomiske udvikling positivt, da der kommer, forøger kundetilfredshed

Konkurs på Toy’r’us i USA - Dette påvirker udvikling, i det konkursen lukker flere forretninger i USA

’’ I alle væsentlige markeder i verden er vi vokset og har taget markedsandele’’ - Dette påvirker udviklingen, da de kommer ind på flere markeder, og tjener flere penge

Etcifrede vækststrategier. Kina er tocifret - Vækststrategier har økonomisk påvirkning både på kortsigtet og langsigtet.

Vækststrategi hvor Lego skal vokse med få %’er om året - Dette er deres strategi på langsigtet, så dette er en påvirkning økonomisk over mange år.

Nye markeder i Indien, Nordafrika og Mellemøsten - Dette øger deres markedsandel, så det har stor betydning for deres økonomiske udvikling

---

• Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger er steget med 5% i perioden, de forhold der har haft betydning for produktionsomkostningerne er:

- Investeringer i produktion - Dette vil gøre produktion dyre på kort sigt, det er derfor de steget.

• Salgs- og distributionsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger er steget med 17% i perioden, de forhold der har påvirket salgs- og distributionsomkostninger er:

- Mere leveringsfleksibilitet (flyve transport i stedet for fragt fra Mexico) Det er dyrere for dem at bruge flyvetransport i stedet for lastbiler fra Mexico, men det gør de gerne for bedre leveringsfleksibilitet

- Produktion tæt på kunderne i Mexico, Kina, Billund, Tjekkiet og Ungarn - De har flere omkostninger ved at have flere fabrikker.

• Administrations- og IT- omkostninger
Administrations- og IT-omkostninger er i perioden steget med 21%, de forhold der har påvirket administration- og IT omkostninger er:

- Nye kontor i Dubai og Kina - Ved at der kommer nye kontor, så vil der blive flere ansatte. Dette vil øge de administrative og IT-omkostninger.

- Investeringer i digitale samarbejder og e-handel - Investeringer i digitale samarbejder og e-handel, så er IT omkostninger bliver forøget.

Selvom administrative og IT-omkostninger er steget i perioden, så er der også nogle forbehold der har forbedret det i perioden, hvilket er: