LEGO A/S | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
1.1 (5 %) Forklar, hvilke økonomiske overvejelser der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”.
1.2 (25 %) Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego Koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
1.3 (5 %) Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.4 (10 %) Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i case materialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.
1.5 (5 %) Vurder Lego Koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.
3.1 (5 %) Beregn den optimale salgspris for produktet Y21.
3.3 (5 %) Forklar, hvilken indflydelse Plast A/S’ kapacitetsomkostninger har på fastsættelsen af den optimale salgspris.
4.1 (5 %) Vurder, hvilket lagerdisponeringssystem PL Import ApS anvender ved indkøb af G504.
4.2 (5 %) Vurder, om PL Import ApS indkøber det optimale antal tons af G504 pr. gang.
4.3 (5 %) Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 tons til 100 tons.

Uddrag
Afkastningsgraden viser hvor meget Lego A/S opnår i forrentning af deres investerede kapital.

LEGO’s rentabilitet er i årene forbedret en smule eftersom, at afkastningsgraden er steget fra 47,7% i år 11 til 48,7% i år 13, altså en stigning på 1%. Afkastningsgraden ligger sammenlignet med markedsrenten på 3-4% på et tilfredsstillende niveau.

Overskudsgraden viser Lego A/S’ evne til at skabe overskud, den viser hvor mange penge Lego har i overskud, hver gang de sælger for et x-antal kr. Legos indtjeningsevne er ligeledes i perioden forbedret, da overskudsgraden er steget fra 30,4% i år 11 til 32,9% i år 13. Stigningen i overskudsgraden har haft en positiv påvirkning på afkastningsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 1,57g i år 11 til 1,48g i år 13, et fald på 0,09g. Faldet i AOH har påvirket AG negativt. AG=OG*AOH.

Gældsrenten viser hvilken rente Lego i gennemsnit betaler for deres gæld.

Gældsrenten er faldet fra 2,8% i år 11 til 1,6% i år 13, hvilket er et fald på 1,2%. LEGO skulle gerne have en så lille gældsrente så muligt, så stigningen er positivt for virksomheden, da det betyder at det er blevet billigere for Lego at låne penge.

Faldet i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forretning positivt.

Egenkapitalens forrentning viser hvor meget kapital Lego A/S’ ejere opnår ved at investere i virksomheden.

Egenkapitalens forrentning er faldet fra 89% i år 11 til 78,7% i år 13. Egenkapitalens forrentning har i alle tre år været højere end afkastningsgraden, Lego har derfor tjent på at arbejde med gæld. Faldet i egenkapitalens forrentning skyldes et fald i gearingen fra år 11 til 13.

Gearingen viser forholdet mellem LEGO A/S’ gældsforpligtelser og egenkapital.
Gearingen er faldet fra 0,92g i år 11 til 0,64g i år 13. Faldet i gearingen har påvirket egenkapitalens forrentning negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her