LEGO A/S | Virksomhedsøkonomi Analyse

Indholdsfortegnelse
Læs ledelsesberetningen i årsrapporten for LEGO A/S for 2019 og forklar, hvordan interne og eksterne forhold har haft betydning for LEGO A/S økonomiske situation i 2019. 2

Find i årsrapporterne for LEGO A/S følgende oplysninger for koncernen for regnskabsårene 2017, 2018 og 2019: 3

Beregn følgende nøgletal for de seneste 3 regnskabsår: 3

Analyse 3

Uddrag
LEGO A/S interne forhold har haft en stor betydning for deres økonomiske situation. I 2019 valgte LEGO at åbne næsten 150 nye mærkevare butikker verden over og endte dermed 2019 med 540 butikker på global plan.

Mange af de nye LEGO-butikker blev åbnet i Kina da der var størst potentiale for udvidelse af brandet og det viste sig også at være rigtigt da de opnåede en tocifrede vækst i 2019 i Kina. Men det er ikke kun de fysiske forhold som har haft en stor betydning.

LEGO er de seneste år begyndt at udvikle sig på den digitale front og det digitale marked. LEGO har i 2019 opgraderes deres digitale marked som stod for 1/3 af deres indtægt i 2019.

Derudover har de i 2019 lancerede LEGO et nyt produkt som hed “LEGO Hidden Side” de her produkter tager den fysiske legoklods og blander den med det digitaliserede ved at lade køberen kunne kontrollere produktet problemfrit via. en app.

Dette nye digitaliserede produkt var med til at fremme profit yderligere i perioden 2019. Denne her udvikling af produkter både fysiske og digitale er en kæmpe del af LEGO Groups opgaver for at kunne fremskaffe en større vækst og indtægt.

Hvert år består ca. 60% af LEGO’s portfolio af nye produkter. LEGO har også investeret 1,8 milliard dkk i ejendom verden over.

Under ejendom menes der lagerplads og fabrikker for at kunne fremskaffe produktionen yderligere og dermed optimere produktionen og leveringen på et globalt plan. F.eks. i deres fabrik Nyíregyháza i Ungarn og et nyt lager i Monterrey Mexico.

---

Lego A/S indtjeningsevne er forringet i perioden, idet overskudsgraden er faldet fra 29,6 % i år 17 til 28,2 % i år 19. Det svarer til et fald på 1,4 procentpoint eller ca. 5 %. faldet i overskudsgraden uddybes nærmere under analysen af indtjeningsevnen. Faldet i overskudsgraden har påvirket afkastningsgraden negativt.

Lego A/S kapitaltilpasningsevne er forringet i perioden. Aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 1,17 g i år 17 til 1,10 g i år 19. Det svarer til et fald på 0,07 g eller ca. 6 %. Faldet i aktivernes omsætningshastighed skyldes, at Lego A/S aktiver er steget forholdsvis mere end omsætningen.

Lego A/S er altså blevet dårligere til at skabe omsætning på baggrund af sine aktiver. Faldet i aktivernes omsætningshastighed uddybes nærmere under analysen af kapitaltilpasningsevnen. Faldet i aktivernes omsætningshastighed har påvirket afkastningsgraden negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu