Indholdsfortegnelse
1. Redegør for virksomhedens eksportmotiver.

2. Vurdér virksomhedens eksportberedskab.
- Produkt
- Personale
- Penge
- Produktion

3. Diskutér virksomhedens markedsudvælgelse og vurder, hvilke lande der vil være attraktive for virksomheden at starte eksport til.
Såfremt kapitel 8 Strategi er gennemgået, kan følgende spørgsmål også besvares:

4. Redegør for virksomhedens ide.

5. Diskutér virksomhedens generiske strategi.

6. Analysér virksomhedens vækststrategier.

Uddrag
Som begyndelsen af opgaven vil jeg starte ud med en redegørelse af Johan Bülows eksportmotiver.

Den lakrids vi kender fra Johan Bülow, er altid i topkvalitet, hvilket er en sammenhæng mellem vækst og indtjeningsmålene.

Johan Bülow har ved hjælp af en gennemtænkt strategi formået at indtrængen sig på det internationale marked. For i nogle lande hvor lakrids ikke er så velkendt

kan der være en mulighed for disse lande vil betale en del for god lakridskvalitet til landet. Johan Bülow har formået at tilpasse sig de lande han vil eksportere til.

Han har udnyttet sin viden og tilpasset sig de forskellige landes behov ud fra en formendelig pestel-analyse.