Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ……………………………………………………………...1
Virksomhedens forretningsmodel ……………………………………..11
Resultater fra analysefasen …………………………………………………….11
Hovedkonklusion 1 ………………………………………………………………………….5
Hovedkonklusion 2 ………………………………………………………………………….5
Hovedkonklusion 3 …………………………………………………………….5
Hovedkonklusion 4 ………………………………………………………………….5
Hovedkonklusion 5 ……………………………………………………………………….6
Kritiske Succesfaktorer …………………………………………………………………...11
Faktor 1: Lagkagehuset tjener penge ………………………………………………...7
Faktor 2: Produktudvikling/tilpasning af produkter ……………………..7
Faktor 3: Differentiere sig fra konkurrenter ……………………………………….7
Virksomhedens udfordringer …………………………………………………………...7
Udfordring 1: Konkurrere på det internationale marked ………………………..7
Udfordring 2: Udskifter personale på grund af sabbatår.…………………….5
Løsningsforslag ……………………………………………………………….11
Løsningsforslag 1 til Udfordring 1 …………………………………………………..8
Konsekvens 1 ……………………………………………………………………..8
Konsekvens 2 ……………………………………………………………………….8
Løsningsforslag 1 til Udfordring 2 ……………………………………….8
Konsekvens 1 ……………………………………………………………………..8
Konsekvens 2 ………………………………………………………………….8
Metodeovervejelser ………………………………………………….11
Informationsindsamling …………………………………………….10
Teori og modeller …………………………………………………………………………….10
Analyseresultater ………………………………………...Error! Bookmark not defined.
Proces ………………………………………………………………………………….10
Kildeliste ………………………………………………………………………………………...11
Bilag ……………………………………………………………………………………………….11

Uddrag
Lagkagehusets værditilbud består primært af deres høje kvalitet på deres produkter. Deres produkter er tilgængelige for alle aldre og samtidig nem og få fat i.

Deres morgenprodukter er altid nybagte for morgenstunden af, så kunderne altid en nyde en god og varm rundstyk eller franskbrød.

Lagkagehuset tilbyder også 30% på varme drikke til studerende samt har de tilbud på deres produkter via deres app, så alle dermed har en chance for at besøge deres butikker.

Derudover bruger Lagkagehuset også deres branding-team til at få dem ud til kunderne og blive set. De har også distributører, som leverer varerne til butikker. Udover det har de bagere, som laver brødet og kagerne. De har naturligvis også bagerier og maskinerne der skal bruges.

Lagkagehuset udnytter flere forskellige kanaler til forskellige aldre. De kommer mest ud til kunderne via deres sociale medier, samt deres app som har forskellige tilbud dagligt og hvori man kan bestille deres produkter.

De benytter også deres hjemmeside til markedsføring hvori de fortæller hvordan hvert enkelt produkt er lavet og hvad det består af.

Under deres kunderelationer, benytter Lagkagehuset meget at være face to face med kunderne i butikken, hvilket også skaber en tryghed for kunderne.

Derudover anvender Lagkagehuset også interviews, hvor de spørger forskellige kunder om hvad de synes om produkterne og hvad der eventuelt kunne gøres bedre. Herunder benytter de sig også af spørgeskemaer til netop det samme problem.

Lagkagehuset har nogle nøgleaktiviteter, som tilfredsstiller både dem og kunderne. De bager selvfølgelig rugbrød og kager, men de går også op i bæredygtighed, så når dagen er ovre giver de disse ekstra rugbrød til en god velgørenhed.

Lagkagehusets nøglepartnere består af lokale supermarkeder, som fx Meny. Bagere spiller også en vigtig rolle, da det er dem der laver brød ud af dejen. Udover det har de selvfølgelig også konditorer de arbejder sammen med.

De udnytter for det meste B2C markedet, da det er dem der styrer næsten hele værdikæden. Derfor handler de for det meste også inden for en bestemt målgruppe

men da målgruppen er så bred, betyder det bare at de har virkelig mange kunder. De kan også handle indenfor B2B, da de også skal bruge maskiner.

Lagkagehusets omkostninger består af det basale indenfor en produktion og services virksomheden, dog udgør strøm en vigtig del af deres omkostninger

da deres ovne tiltrækker enormt meget strøm. Deres vareforbrug er en meget vigtig faktor når det gælder deres omkostninger. Her benytter de sig meget af at købe de varer som bliver solgt mest af.

Deres lønninger spiller også en stor rolle, da det bliver afklaret med hvor meget den enkelte butik tjener. Derudover har de også omkostninger på deres promotion på sociale medier, så de kan blive mere set og dermed skabe en bedre omtale.

Deres produktudvikling er der også mange omkostninger på, da dette bliver gjort for at tilfredsstille flere kunder og samtidig skabe god omtale.

De indtægter Lagkagehuset forholder sig mest af er deres salg af produkter og dermed også de renter de får fra deres penge i banken .