Indholdsfortegnelse
I- ndholdsfortegnelse Error! Bookmark not defined.
Analysefasen Error! Bookmark not defined.
(- KSF) Kritiske succesfaktorer: 4
- Kritiske succesfaktorer: Error! Bookmark not defined.
- Kritiske succesfaktorer: Error! Bookmark not defined.
- Kritiske succesfaktorer: Error! Bookmark not defined.
Udfordringer Error! Bookmark not defined.
- Udfordring 1 - 5
- Udfordring 2 - 5
- Udfordring 3 - 7
Løsningsforslag Error! Bookmark not defined.
Konsekvenser Error! Bookmark not defined.
Metodeafsnit Error! Bookmark not defined.
BMC: 10
Mission, vision og ide 11
Brancheanalysen (Porters5F): 11
Omverdensanalyse-fjernmiljø/ PESTEL: 12
4 p’er 13
Værdikæden: 14
SWOT-analyse 15

Uddrag
Virksomhedsportræt
Lagkagehuset er en bagerkæde, som Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk i fællesskab skabte i 2008. De to har tilsammen skabt designet og konceptet som vi kender det i dag.

Lagkagehuset er en produktionsvirksomhed, som producerer og sælger brød, kage, kaffe, kolde drikke og andre måltider. Virksomheden er førende inden for bagerbranchen og er blevet en stor konkurrent for andre cafeer og bagere i Danmark.

Lagkagehuset bevæger sig både på B2B og B2C markedet, men befinder sig primært på B2C markedet. B2C opfylder de igennem deres 107 butikker fordelt rundt over hele landet, hvor deres produkter distribueres direkte til kunden.

B2B opfylder de ved at de har en aftale om levering af brød samme dag til nogle udvalgte supermarkeder og til www.nemlig.com, som er deres mellemhandlere.

Metodeafsnit
Vi har udarbejdet en synopsis ved hjælp af modeller som bmc, værdikæde, de fire p’er, swot, pestel og regnskabsanalyse

så vi har kunne få et indblik i den interne og eksterne del af virksomheden. Ud fra disse udarbejdede modeller har vi fundet vores ksf’er og udarbejdet udfordringer samt løsninger.

Vi har igennem hele opgaven benyttet både kvantitativ og kvalitativ metode, da vi har brugt artikler, interviews på fra DEG og fra youtube

økonomiske nøgletal og økonomiske rapporter, da vi udarbejdede vores analyse. Vi har den kvalitative metode, da vi får andre personers fortolkninger og analyser af økonomiske forhold.

Vi bruger også den kvantitative metode da vi bruger præcise nøgletal. Vi har derudover været kildekritiske gennem vores analyser.

Vi har hovedsageligt brugt det udleverede materiale i form af videoer fra virksomheden, men også undersøgt virksomheden ved hjælp af deres egen hjemmeside.

---

Marc: Udfordring 2 - Lokation
Lagkagehuset befinder sig i storbyer. Det er også her at man primært finder Lagkagehusets målgruppe.

Som virksomhed i storbyerne oplever man også mere trafik fra potentielle kunder end ude fra storbyerne. Desuden er der mange mennesker i byerne som går forbi Lagkagehusets butikker og på den måde bliver tiltrukket.

Dog er storbyerne også lokation for en række af andre mindre cafeer, og spisesteder, hvilket øger konkurrencen for Lagkagehuset. Dette er en udfordring for Lagkagehuset, og her skal de benytte sig af at differentiere sig på bla. koncept, service og sortiment.

Løsningsforslag 1
Det første løsningsforslag er at Lagkagehuset skal differentiere sig fra de andre og lignende cafeer, kaffebarer og spisesteder i storbyerne.

For at Lagkagehuset skal kunne differentiere sig fra andre lignende butikker, skal Lagkagehuset forholde sig til de primære KSF’er for branchen.

For at differentiere sig fra de andre, kan Lagkagehuset have et fleksibelt produktsortiment ved jævnligt at skifte sortiment, eller gøre det med årstiderne og højtidelighederne.

Lagkagehuset skal være god til at følge internationale trends og ændre sit sortiment derefter. Dette er med til at gøre at kunderne tiltrækkes og vælger Lagkagehuset som har et nyt sortiment i forhold til nye trends, og på den måde differentiere sig.

Desuden skal Lagkagehusets personale fortsat være uddannet og have kvalifikationerne til at yde en god service og give kunderne en oplevelse der gør at de kommer tilbage og forbliver loyale.

Disse forslag, sammen med Lagkagehusets koncept, gør at de kan differentiere sig fra de andre cafeer, kaffehuse og spisesteder.