Indholdsfortegnelse
1. Lagkagehusets virksomhedskarakteristik 1
- 1.1 Business Model Canvas 1
- 1.1.1 Værdi 1
- 1.1.2 Nøglepartnere 1
- 1.1.3 Nøgleressourcer 1
- 1.1.4 Nøgleaktiviteter 1
- 1.1.5 Kundesegmenter 1
- 1.1.6 Kunderelationer 1
- 1.1.7 Kanaler 2
- 1.1.8 Omkostningsstruktur 2
- 1.1.9 Indtægtsstrømme 2
2. Markedskarakteristik for bagværkindustrien 2
- 2.1 Forskellige markeder 2
- 2.1.1 Danmark 2
- 2.1.2 Udlandet 2
3. Regnskabsanalyse for Lagkagehuset 3
- 3.1 Et fald i afkastningsgraden 3
- 3.2 Forværret indtjeningsevne med negativ påvirkning 3
- 3.3 Forværret kapitaltilpasningsevne 3
- 3.4 Forbedret gældsrente 3
- 3.5 Negativ udvikling i gearingen, og fald i egenkapitalens forrentning 3
- 3.6 Konklusion på Lagkagehusets rentabilitet 4
4. SWOT-analyse af Lagkagehuset 4
- 4.1 Lagkagehusets kernekompetencer 4
- 4.2 SWOT-analyse 4
5. De kritiske succesfaktorer for Lagkagehuset 5
- 5.1 God kvalitet på alle produkter 5
- 5.2 Høj kundeloyalitet 5
- 5.3 God fysisk placering 5
- 5.4 God rekruttering 5
- 5.5 Produktinnovation og rotation 5
- 5.6 Vækst i udlandet 5
6. Udfordringer forbundet med Lagkagehusets KSF’er KSF - Vækst i udlandet
- 6.1 Dyre placeringer 6
- 6.2 Anderledes købsadfærd i udlandet 6
7. Løsningsforslag til udfordringen 6
- 7.1 Fokus på Englands forstæder 6
- 7.2 Shop-in-shops i supermarkeder 6
8. Konsekvensberegning 7
9. Bilag 8
- 9.1 Analyser 8
- 9.1.1 Forretningsmodel / Business Model Canvas 8
- 9.1.2 Købsadfærdsanalyse 9
- 9.1.3 Pestel-Analyse 10
- 9.1.4 Regnskabsanalyse 11
- 9.1.5 TOWS-Matrix 13
- 9.1.6 Værdikæde 14
- 9.2 Andre udfordringer 15
- 9.2.1 Dyre/besværlige placeringer - KSF 3 15
- 9.2.2 Dyr rekruttering årligt - KSF 4 15
- 9.2.3 Dyre kvalitets produkter - KSF 1 15
- 9.3 Beregninger til opstart af bageri 15
- 9.3.1 Lønninger 15
- 9.3.2 Indtægter og udgifter 16

Uddrag
1.1.1 Værdi
Lagkagehuset er en kæde af bagere, der skaber værdi for kunden ved at tilbyde kage og brød af høj kvalitet

samt en oplevelse i og med der er mulighed for at sidde ned i bageriet og spise sin mad. Det vigtigste for Lagkagehuset er at holde den høje standard på alle deres produkter.

1.1.2 Nøglepartnere
Lagkagehuset producerer selv deres produkter og sælger kun produkterne i egne bagerier. Dog har de også store-in-store bagerier, hvor de er placeret i supermarkedet Meny. Derudover har de partnerskaber med deres leverandører

der leverer råvarer til Lagkagehuset. Lagkagehuset har også aftaler med nemlig.com og TooGoodToGo, der også er med til at skabe en god CSR-profil for Lagkagehuset.

1.1.3 Nøgleressourcer
Lagkagehuset fokuserer meget på at have dygtige fagfolk til at producere deres bagværk samt have et kompetent frontpersonale.

De har stor fokus på håndtering og hygiejne af deres fødevarer. Deres spildebrød bliver bearbejdet/raspet eller lavet til bioaffald - alle produkter bliver genbrugt til en grad, hvor det ikke belaster miljøet.

Da Lagkagehuset fokuserer meget på kvalitet, har råvarene de bruger en stor betydning, og de efterspørger derfor gode råvarer.

1.1.4 Nøgleaktiviteter
Lagkagehuset laver mange CSR relaterede tiltag. Fx. donerer de overskydende brød og kager til velgørende organisationer som: Vesterbro Maduddeling, Betlehem og Apostel Kirkernes madudlevering til hjemløse.

1.1.5 Kundesegmenter
Lagkagehusets primære målgruppe er kvinder i alderen 35+ med et rådighedsbeløb over gennemsnittet. Dog er der også mange unge, der køber hos Lagkagehuset, da det er blevet et populært high-end brand at lægge op på de sociale medier.

1.1.6 Kunderelationer
Lagkagehuset oplever en høj kundeloyalitet især i DK. Kunderne kommer ofte igen og anbefaler det videre.

Derudover har de deres egen app, som styrker den tætte kunderelation, og de laver arrangementer, hvor kunden kan prøvesmage nye produkter samt give konstruktiv feedback til Lagkagehuset.

1.1.7 Kanaler
Lagkagehuset har i dag over 100 butikker, hvoraf 12 af dem er placeret i Storbritannien (London), og 3 af dem er placeret i USA (New York). De resterende bagerier er placeret i Danmark.

1.1.8 Omkostningsstruktur
Lagkagehuset har siden 2016 ekspanderet kraftigt herhjemme og internationalt. I den forbindelse har de åbnet mange nye bagerier, og personaleomkostningerne, afskrivningerne, materielle anlægsaktiver og gælden er derfor stigende.

1.1.9 Indtægtsstrømme
Lagkagehuset sælger deres varer i egne butikker.

De havde en omsætning på 962 mio. kr. i 2017, og en bruttofortjeneste på 486 mio. kr. i 2017 Mere end 40% af salget i New York og London er drikkevarer og specielt kaffe.