Indholdsfortegnelse
Virksomhedsportræt: 3
Forretningsmodel: 4
Resultater Fra Analysefasen: 4
Kritiske Succesfaktorer: 5
Udfordringer: 6
Handlingsforslag & Konsekvenser Til Udfordringer: 6
Metodeovervejelser: 8
Litteraturliste: 8

Bilag 1: Uddybende Business Model Canvas 10
Bilag 2: Værdikæde 12
Bilag 3: Porter's Five Forces 13
Bilag 4: Positioneringskort 15
Bilag 5: Omverdensmodellen 16
Bilag 6: Porters Generiske Strategier 19
Bilag 7: Ansoffs Vækstmatrice 20
Bilag 8: Regnskabsanalyse 21
Bilag 9: Swot 24
Bilag 10: Tows 25

Uddrag
Vi kan nu komme med nogen konklusioner efter at have udarbejdet Business model canvas. Lagekagehusets succes skyldes den høje kvalitet, det særlige håndværk og i stor grad også friskheden er produkterne.

De har valgt deres segmentgruppe ud fra hvem der vil betale for deres produkter og til en pris ud over det sædvanlige og det er lykkes dem.

De har ikke den største kunderelation, dog har kunderne stadig mulighed for at opnå en relation gennem appen og dermed opnå bonusser der kan gavne dem begge.

Deres kanaler og samarbejdspartnere er utrolige vigtige for virksomheden. Uden dem ville de ikke kunne køre den virksomhed som de gør i dag.

Alle disse parametre er helt essentielle for virksomheden, da det er dette der er med til at skabe værdi for kunden.

---

Løsningsforslag 2: Konkret marketingsstrategi
Lagkagehuset benytte ikke nogen fast marketingsstrategi.

Dog har de lagt en social-medie strategi som består af et organisk spor og et betalt spor. Men dermed ikke nogen fast marketingstrategi til at oplyse de nyheder virksomheden har som f.eks. click & collect

eller nye sortiment varer. De har efter corona epidemien optimeret nogle af deres digitale muligheder, men uden at have markedsført dem og dermed ikke mange der ved hvilke nye muligheder kæden har.

Det vil dermed være til fordel for lagkagehuset at lave en marketingstrategi der vil kunne sprede budskabet om deres nyheder i butikken eller andet der ville kunne skabe mere god opmærksomhed for kæden.

Konsekvens til løsningsforslag:
Konsekvensen ved at lave et samarbejde med Annemette Voss, vil være at lagkagehuset mister deres tro om loyalitet og troværdighed

ved at de ikke før har brugt influencers eller bloggere til at reklamere for dem førhen. Virksomheden siger, at de helst ikke vil miste troværdigheden og loyaliteten i deres produkter, ved at kendte reklamere for dem -

dette kan være en konsekvens for løsningsforslaget, da lagkagehuset er bange for at miste deres image.

Konsekvensen ved en konkret markedsstrategi kunne være, at de nu skal tænke større og nyt.

Lagkagehuset har ikke haft en konkret markedsstrategi, og derfor kan det nu blive en udfordring, hvis de skulle begynde at lave en konkret markedsstrategi.