Opgavebeskrivelse
1. Karakteriser kort virksomheden Lagkagehuset.
2. Analyser Lagkagehusets interne forhold.
3. Karakteriser branchen og analyser konkurrencesituationen for Lagkagehuset.
4. Lagkagehuset har i dag et betydeligt salg af sandwiches og salater til frokost, men overvejer at udvide med familiepakker med aftensmåltider, fx salater og pizzaer. Diskuter fordele og ulemper ved dette.
Inddrag dine analyser fra opgave 2 og 3 i besvarelsen af dette spørgsmål.

Uddrag
Lagkagehuset fusionerede i 2008 to bagerier som de i en årrække havde en vision om at åbne. Virksomhedens bagerier har alle samme look og design, hvilket man tydeligt kan genkende dem på.

Endvidere ejer FSN Capital omkring 2/3 af virksomheden mens de to ejere, Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk tilsammen ejer omkring 1/3.

Den resterende del er ejet af særligt få udvalgte medarbejdere. I 2012 fik Lagkagehuset ny adm. direktør for at gøre organisationen lidt mere professionel samt gøre kæden mere driftssikker.

De oprindelige ejere udgør dog stadig en del af ledelsen, dog mere henrettet mod deres udvikling. Lagkagehuset har hovedsæde i København, men har bagerier landsdækkende.

---

Stærke sider (S)
Som det fremgår i opstillingen nedenfor, har jeg valgt at koncentrere mig om b.la. Lagkagehusets unikke design. Måden selve, for ikke at sige alle butikkerne, er indrettet på gør det til et unikt bageri.

Farven på bordene er meget mørke og dystre og deres sortiment bliver derfor ekstra lyst op. Som det fremgår i det opgivet case materiale, så har Lagekagehuset haft stor succes med det de kalder for klynge princippet.

Det forstås på den måde, at der er et par byer/steder som har til ansvar at levere produkter til bagerier i nærheden. Dette sker op til 3-4 gange dagligt, hvilket betyder, at produkterne forbliver friske.

Hos Lagkagehuset er de også særlig velkendt på deres altid gode kvalitet på brød såvel som på personalet. Endvidere har Lagkagehuset også et bredt sortiment, som tilfredsstiller mange fra deres kundegrupper.